Trinnprissystemet og generisk bytte

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norges Apotekerforening ved Kai Finsnes kommer i Tidsskriftet nr. 2/2006 (1) med noen utsagn og påstander som etter Legemiddelindustriforeningen (LMI) sitt syn bør nyanseres. I overskriften påberopes det at apotekene har spart pasient og folketrygd for 500 millioner kroner via innføring av trinnprissystemet. Det er interessant at Apotekerforeningen tar æren for økonomiske innsparinger som følge av et system vedtatt i Stortinget og innført via forskrift.

  Gjennom innlegget til Finsnes kan man få inntrykk av at det er konkurranse mellom apotekene som har ført til lavere priser på generiske legemidler. I ECON Analysesevaluering av apotekloven i 2004 var en av konklusjonene at apotek ikke konkurrerte på pris (2). Tidligere forsøk på å få ned prisene på generiske legemidler var mer eller mindre mislykkede, da de hadde som forutsetning at besparelser skulle komme som følge av konkurranse i alle ledd i distribusjonskjeden.

  Hovedprinsippet i trinnprissystemet er at myndighetene administrativt bestemmer hvilken pris folketrygden refunderer for legemidlene som er tatt opp i systemet. I Finsnes’ artikkel antydes det at legemiddelindustrien ikke har vært en medspiller i innføringen av trinnprissystemet. Dette er ikke riktig. Legemiddelindustriforeningen har helt siden systemet ble foreslått, støttet opp om dette. Den har også foreslått justeringer i trinnprissystemet som ville gitt folketrygden og pasientene full effekt av den generiske konkurransen fra første dag. Samtidig ville det bidra til å gjøre konkurransevilkårene mer likeverdige i apotekmarkedet ved å gjøre det lettere for uavhengige apotek å få kjøpt inn trinnprislegemidler til for dem konkurransedyktige priser i forhold til kjedeapotekene.

  La det være helt klart at legemiddelindustrien ikke har interesse av å fremstille generisk bytte i et uheldig lys. Tvert imot; generisk konkurranse brukt på riktig måte kan bidra til fornuftig legemiddelbruk og rom for å finansiere nye og mer kostbare patenterte legemidler som representerer behandlingsmessige fremskritt innen de aktuelle terapiområder. Legemiddelindustriforeningen har forventninger om at Helse- og omsorgsdepartementet ved den forestående gjennomgangen av apotekloven vil vurdere virkemidler som både sikrer myndighetene og pasientene full effekt av produsentenes rabatter, men som også sikrer trinnprissystemet på en måte som balanserer flere interesser enn hva dagens system gjør.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media