()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen ønsker landsstyret, gjester, kolleger, sekretariat og Tidsskriftet hjertelig velkommen til et innholdsrikt landsstyremøte i Oslo – på Soria Moria i vårsol!

  Soria Moria ligger ved porten til Nordmarka med utsikt over store deler av Oslo og Bærum. Foto Widerøe
  Soria Moria ligger ved porten til Nordmarka med utsikt over store deler av Oslo og Bærum. Foto Widerøe

  Landsstyremøtet 2004 besluttet at landsstyremøtene – hovedsakelig av økonomiske grunner – skulle holdes i Oslo annet hvert år. Legeforeningens sekretariat står for arrangementet som er lagt til konferansesenteret Soria Moria. Det ligger eventyrlig flott til ved inngangen til Nordmarka, og med utsikt over store deler av byen.

  Årets helsepolitiske tema er «Lokalsykehusenes fremtidige rolle». Dette er et særdeles aktuelt tema fordi regjeringen har erklært at ingen lokalsykehus skal legges ned, og fordi Legeforeningen har på høring en arbeidsgrupperapport om lokalsykehusfunksjonen.

  Hvilken plass skal lokalsykehusene ha i spesialisthelsetjenesten og hvilke medisinske oppgaver skal lokalsykehusene løse? På landsstyremøtet vil Legeforeningen legge frem sine synspunkter på dette sentrale helsepolitiske tema som vi vet engasjerer!

  Organisasjonssaken har engasjert foreningen i fire – fem år, og vi håper den vil få en god avslutning. Landsstyret inviteres til å vedta lovendringer og omorganisering. Obligatorisk medlemskap i fagmedisinsk forening er ett av forslagene som vil kunne gi faget en tydeligere plass i foreningen.

  Det er Legeforeningens sentrale sekretariat som vil være ansvarlig for landsstyremøtene som blir arrangert i Oslo. Oslo legeforening har imidlertid i år uoppfordret tilbudt seg å arrangere en teateraften under første dag av landsmøtet. Tusen takk for flott initiativ og innsats! Forestillingen heter «Dansa samba med meg – ein Vreeswijk-kabaret». Medlemmer som ikke deltar på landsstyremøtet er også hjertelig velkomne til å kjøpe billetter, og invitere med familie og venner (Se egen annonse på motstående side).

  Jeg vil på vegne av sentralstyret få ønske alle velkommen til årets landsstyremøte i Oslo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media