Intensiv insulinterapi forebygger hjerte- og karsykdom

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Intensiv insulinbehandling reduserer forekomsten av hjerte- og karsykdommer hos pasienter med type 1-diabetes.

Hjerte- og karsykdom er assosiert med diabetes, men hittil har det manglet studier som har sett på sammenheng av blodsukkerkontroll hos type 1-diabetikere og utvikling av hjerte- og karsykdom.

Det er nå publisert en amerikansk multisenterstudie, der 1 441 pasienter med type 1-diabetes ble fulgt opp med henblikk på utvikling av hjerte- og karsykdom (1). Pasientene ble randomisert til et intensivt insulinregime eller standardregime. Behandlingen varte i gjennomsnitt i 6,5 år.

Etter 17 års oppfølging var det 46 tilfeller av hjerte- og karsykdom i den intensive behandlingsgruppen mot 98 tilfeller i standardgruppen (p = 0,02). Lave HbA1c-verdier var en sterk prediktor for lav forekomst av hjerte- og karsykdom.

– Denne viktige studien støtter teorien om at det kan være en årsakssammenheng mellom høyt blodsukker og kardiovaskulær sykdom, sier prosjektleder Jøran Hjelmesæth ved Regionalt senter for sykelig overvekt i Helse Sør. Dette kan forklares ut fra en direkte skadelig effekt av glukose på blodårene eller indirekte via den negative effekten av hyperglykemi på forekomsten av nyresykdom og autonom nevropati.

– Hvor lavt HbA1c-verdien bør senkes, vil fortsatt være et diskusjonsspørsmål. Det er imidlertid viktig å huske at forebygging av hjerte- og karsykdom krever en helhetlig vurdering av flere viktige risikofaktorer som dyslipidemi, hypertensjon, røykevaner, overvekt og fysisk inaktivitet, sier Hjelmesæth.

Anbefalte artikler