Nyttig bok i medisinsk statistikk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Peat, Jennifer

  Barton, Belinda

  Medical statistics

  A guide to data analysis and critical appraisal. 324 s, tab, ill. Oxford: Blackwell Publishing, 2005. Pris GBP 30

  ISBN 0-7279-1812-5

  Statistikeren Jennifer Peat og psykologen Belinda Barton, begge forskere ved The Children’s Hospital i Sydney, har skrevet en nyttig bok om metoder i medisinsk statistikk. Boken er skrevet for forskere og prosjektmedarbeidere innen helsefag, og den passer spesielt for alle som har gått på statistikkurs, men som ikke husker hvordan man skal utføre dataanalysen når man endelig er klar med data. Boken legger vekt på prosessen bak dataanalysen, og viser med utstrakt bruk av eksempler hvordan oppgaver skal utføres i SPSS eller SigmaPlot.

  Dataanalysen begynner ikke med statistiske tester, men med innlesing av data fra en database. Forfatterne innleder derfor med et enkelt kapittel om hvordan man overfører data fra Excel til SPSS, og hvordan man lager en kodebok med oversikt over variablene og deres måleskalaer. Av egen erfaring vet jeg at en SPSS-fil med tvetydige variabelnavn kan gi vel så store bekymringer som usikkerhet knyttet til valg av statistisk metode.

  Boken inneholder ellers standard tester og metoder innen medisinsk statistikk, slik som analyse av kategoriske og kontinuerlige data, analyse av proporsjoner, andeler og oddsforhold, ulike regresjonsmodeller og variansanalyse. Forfatterne har også inkludert et kapittel om reliabilitet og et kapittel om analyse av resultater fra diagnostiske tester. De fleste kapitlene innledes med en beskrivelse av den aktuelle metoden, etterfulgt av et eksempel med en datafil, som lett kan lastes ned fra bokens nettside. Hvert kapittel avsluttes med forslag til hvordan resultater kan presenteres i en rapport eller artikkel samt en sjekkliste for kritisk gjennomgang og evaluering av metoden.

  Boken er ingen lærebok i statistikk og erstatter derfor ikke f.eks. boken til Douglas Altman (1), men den inneholder mange gode råd knyttet til dataanalysen, som er vel så nyttige som teori om de statistiske metodene. Eksempelvis drøftes hvordan man finner ut om utvalget er normalfordelt og hvilken post hoc-test som egner seg for ulike problemstillinger. Vekslingen mellom beskrivelse av de statistiske metodene og gode eksempler gjør dette til en bok det er lett å slå opp i når man trenger hjelp til statistisk analyse av data. Den egner seg som kursbok og oppslagsverk og passer godt sammen med klassikeren til Altman.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media