C. Gaarder svarer:

Christine Gaarder Om forfatteren
Artikkel

I mitt innsendte manuskript lød første avsnitt som følger: «Verdens Helseorganisasjon rapporterte 5 millioner traumedødsfall i 2003. Det utgjør 10 % av alle dødsfall på verdensbasis. Den gjennomsnittlige skadepasienten er en tidligere frisk person i trettiårene. Som Isaksen og medarbeidere påpeker i dette nummer av Tidsskriftet, finnes det fyldig litteratur som støtter antagelsen om at en stor del av dødsfallene kunne ha vært unngått med optimal traumebehandling. Dette kan i Norge utgjøre opptil 6 500 tapte leveår hvert år.» Tillegget «dvs. om lag 4 000 dødsfall per år», som Husum riktig påpeker i sitt innlegg, er direkte feilaktig. Utsagnet er lagt til i en redaksjonell forandring av manuskriptet, som undertegnede ikke har fått mulighet til å rette opp på grunn av kort frist og utenlandsopphold.

Anbefalte artikler