Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Abort av jentefostre er vanlig i India

Selektiv abort av jentefostre på grunnlag av prenatal kjønnsdiagnostikk er den mest sannsynlige forklaringen på at det fødes langt færre jenter enn gutter i India. Dette er konklusjonen i en stor studie fra India som nylig er publisert i The Lancet (1).

Som ledd i en stor undersøkelse om fertilitet og mortalitet ble gifte kvinner i om lag 1,1 millioner familier over hele India stilt spørsmål om sine graviditeter og fødsler. Rundt 133 000 av disse kvinnene fødte barn i 1997. Der det første barnet var en jente, var justert kjønnsratio for barn nr. 2 759 jenter per 1 000 gutter. Der de to første barna begge var jenter, var justert kjønnsratio 719 jenter per 1 000 gutter. Motsatt var justert kjønnsratio for barn nr. 2 og nr. 3 der det første eller de to første barna var gutter henholdsvis 1 102 og 1 176. Antall jentebarn var særlig lavt blant velstående og velutdannede mødre. Flere dødfødsler og flere neonatale dødsfall var gutter enn jenter.

Disse tallene viser at selektiv abort basert på prenatal kjønnsdiagnostikk er svært utbredt i India, særlig blant kvinner som har født én eller to jenter. Et forsiktig anslag basert på denne studien tyder på at slik praksis står for om lag 500 000 provoserte aborter av jentefostre per år.

Etiske og medisinske problemer knyttet til kjønnsbestemmelse av fostre er nylig omtalt i Tidsskriftet (2, 3).

Anbefalte artikler