Notiser

Artikkel

Leverbivirkninger av Ketek granskes

Statens legemiddelverk ber leger være oppmerksomme på at legemiddelet Ketek kan gi leverbivirkninger. Rapporter om alvorlige tilfeller granskes. Ketek brukes ved behandling av mild til moderat pneumoni ervervet utenfor sykehus, akutt forverring av kronisk bronkitt, akutt bihulebetennelse og i noen tilfeller til behandling av halsbetennelse forårsaket av beta-streptokokker. Legemiddelet er lite brukt i Norge.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10264

Boikotter europeiske medisiner

Den pakistanske legeforeningen vil boikotte legemidler fra Norge, Danmark, Sveits, Tyskland og Frankrike i protest mot publiseringen av tegninger av profeten Muhammed. Legeforeningen i Pakistan krever en offentlig beklagelse. Administrerende direktør i Legemiddelindustriforeningen, Pål Christian Roland, er bekymret for følgene en slik boikott kan få for pakistanske pasienter, blant annet fordi folk reagerer ulikt på ulike legemidler. Det frykter også den norsk-pakistanske legen Sheraz Yaqub, som mener det er noe helt annet å boikotte for eksempel dansk ost.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10287

Tidsskriftets årsregister

Årsregisteret for 2005 kan nå lastes ned fra Tidsskriftets nettsider. Det er også laget en papirutgave av årsregisteret.

Eventuelt interesserte kan få papirutgaven gratis ved å bestille det på e-postadresse posten@legeforeningen.no.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10237

Har undersøkt tusener av bryster

Mammografiprogrammet har nå eksistert i ti år, og hittil er over én million undersøkelser gjennomført og 5 000 brystkrefttilfeller oppdaget. Ifølge Kreftregisteret, som har ansvaret for Mammografiprogrammet, har studier vist at kvinner som møter til screening har 30 % redusert risiko for å dø av brystkreft sammenliknet med kvinner som ikke møter. Drøyt 95 % av mammogrammene viser ingen tegn til sykdom. I usikre tilfeller tilbys ytterligere undersøkelser, og studier viser at risikoen en kvinne på 50 år har for å gjennomgå en slik etterundersøkelse med negativt resultat i løpet av 10 screeningrunder over 20 år, er beregnet til å være rundt 20 %. Det er delte meninger om nytten av mammografiscreening, blant annet fryktes det at det kan føre til overdiagnostisering.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10239

Endrer ordningen med godkjenningsfritak

Fra 1. mars blir ordningen med søknad om spesielt godkjenningsfritak av legemidler uten markedsføringstillatelse endret til en notifiseringsordning. Det betyr at alle legemidler som er godkjent i EU/EØS, USA, Canada og enkelte andre land, nå også kan selges i Norge uten at Statens legemiddelverk må godkjenne det først. Dermed blir hverdagen lettere for både leger, pasienter og apotek. Årlig sender norske leger ca. 40 000 slike søknader til Legemiddelverket. Legemidler som ikke kan forhåndsekspederes vil finnes på en egen negativliste.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10293

Anbefalte artikler