Artikkel

Reise- og flyttetilskudd til turnuslege

Turnusleger kan i 2006 søke Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) om tilskudd til reise- og flytteutgifter etter distrikts- og rekrutteringshensyn. Relevant regelverk for ordningen beskrives i rundskriv IS-20/2005 fra Sosial- og helsedirektoratet. De som omfattes av ordningen må innhente forhåndsgodkjenning fra SAFH, og de må søke om tilskudd ved å fylle ut et eget søknadsskjema (se: www.safh.no).

Den nye ordningen innebærer bl.a. at egenandelene for reise er fjernet og at egenandelen til flytting er redusert fra kr 10 000 til kr 8 000.

Det er også blitt en økning i antall kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag som får full refusjon. I Nord-Trøndelag gjelder det kommunene Namsskogan, Lierne, Høylandet, Vikna, Snåsa, Røyrvik, Grong, Flatanger, Leka, Nærøy og Forsnes og i Sør-Trøndelag kommunene Osen, Roan og Åfjord. I tillegg til at egenandelene er fjernet i disse kommunene er det ikke egenandel i Sogn og Fjordane, Nordland, Troms med unntak av Tromsø kommune og i Finnmark.

Les rundskrivet: (www.shdir.no/tilskudd/kunngjoringer/reise_flyttetilskudd_turnuslege_og_turnusfysioterapeut_35442).

Krav til næringsdrivende om kassaapparat

Den nye bokføringsloven trådte i kraft 1.1. 2006. Alle næringsdrivende som driver kontantsalg må nå ha kassaapparat, eller et likeverdig system. Bokføringsreglene i den nye loven gjelder alle som driver næringsvirksomhet, og loven inneholder bestemmelser om bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger.

Den nye lovens utvidede plikt til å ha kassaapparat, vil gjelde alle legekontor som driver kontantsalg. Kontantsalg betyr at kunden (pasienten) gjør opp for seg i det konsultasjonen er avsluttet. Dette kan gjøres med kontanter, eller med kort på en betalingsterminal. Girobetaling regnes ikke som kontantsalg.

Alt kontantsalg skal registreres på et kassaapparat, eller på likeverdig system som må oppfylle en rekke krav. Ivaretar regnskapssystemet de nye kravene, behøver legekontoret ikke å kjøpe inn kassaapparat. Hvis ikke må systemet oppgraderes, eller det må kjøpes inn kassaapparat. Regnskapsfører eller revisor vil kunne bistå i vurderingen av det enkelte system.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=91272

Program for lederseminar

Temaer på lederseminar i Oslo 1.–2.3. 2006 vil være følgende: Aktuelle utfordringer i 2006, problemstillinger fra foreningene, organisasjonssaken – økonomiske utfordringer, lokalsykehusenes fremtidige rolle i helsetjenesten og spesialisering og spesialistgodkjenning.

Veiledere fra Barnelegeforeningen

Norsk Barnelegeforenings (NBF) veiledere er nå tilgjengelig via Legeforeningens Internett-sider (www.legeforeningen.no/?id=43291). Veiledersamlingen består av: Veileder i akutt pediatri, versjon fra 1998 med noen oppdateringer, Veileder i generell pediatri, versjon fra 2005 og Veileder i legemiddelhåndtering, versjon fra 2005. Alle veilederne er skrevet av leger, farmasøyter og ev. annet helsepersonell tilknyttet barneavdelinger over hele landet.

Barnelegeforeningen har i løpet av våren 2006 som mål å fullstendig revidere Veileder i akutt pediatri. En oppdatert nettversjon skal være tilgjengelig innen seks til åtte måneder. Veileder i generell pediatri finnes i dag kun i nettversjon, men vil i løpet av 2006 også komme i papirversjon.

Les mer på: www.barnelegeforeningen.no

Anbefalte artikler