()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I midten av januar kom både president Torunn Janbu og solen til Bodø. Begge var særdeles velkomne, og tillitsvalgte fra Helse Nord var godt fornøyd med de nye tonene fra ledelsen i Legeforeningen.

  Det blåste friskt på moloen under Trinn 1-kurset. Fra v. Ketil Mevold, Torunn Janbu, Anne Kristine Fagerheim og Per Meinich…
  Det blåste friskt på moloen under Trinn 1-kurset. Fra v. Ketil Mevold, Torunn Janbu, Anne Kristine Fagerheim og Per Meinich. Foto Tove Myrbakk

  Noen få timer før flyet til Janbu landet kunne en for første gang siden midt i desember i fjor, beskue hele solen over Børvasstindene. Med seg hadde hun Per Meinich, visepresident og leder for Yngre legers forening (Ylf), og kontorsjef Bjørn Ove Kvavik ved Ylfs kontor.

  På Grand hotell var 25 tillitsvalgte fra sykehus i hele Nordland og Troms samlet til Trinn 1-kurs. Finnmark var også invitert med, men ingen derfra hadde anledning til å komme denne gangen.

  Fruktbar dialog

  Fruktbar dialog

  Noen av de tillitsvalgte var helt ferske i gamet, mens andre hadde gått noen runder med sykehusledelsen før, og visste derfor at de trengte både mer kunnskap og ikke minst nettverk før nye lokale forhandlinger starter.

  I kursledelsen hadde Ketil Mevold og Anne Kristine Fagerheim stålkontroll. Begge er tillitsvalgte på Nordlandssykehuset, henholdsvis for Overlegeforeningen (Of) og Ylf. Anne Kristine Fagerheim har arrangert Trinn 1-kurs for Nordland legeforening to ganger tidligere med stor suksess. I dag er hun leder av kurskomiteen i styret i Ylf, noe Per Meinich er godt fornøyd med. Mevold sitter både i styret i Nordland legeforening og i regionsutvalget i Helse Nord.

  – Det er veldig fruktbart å kjøre slike felles kurs. Tillitsvalgte i Of og Ylf må jo samarbeide på foretakene, og mye nødvendig kunnskap er felles, sa Torunn Janbu. Hun presenterte legeforeningen som organisasjon, og orienterte også om forhandlingsprosessen, både det som ligger bak i tid, og det som venter der fremme av utfordringer og mulige konflikter.

  – Det blir noen tøffe runder til, men jeg tror det skal gå bra. Vi skal i hvert fall ikke rygge mer. Langvarig rygging er en risikosport. Det vet vi mye om i sentralstyret nå, sa presidenten.

  Dette ble godt mottatt av deltakerne som opplevde veldig mye frustrasjon i 2005, og da ikke minst forbitrelse og skuffelse over egen fagforening. De nye tonene fra Legeforeningens ledelse falt derfor i veldig god jord, og motiverte for tøffe tak lokalt.

  Utfordringer i Helse Nord

  Utfordringer i Helse Nord

  Den nye presidenten er veldig til stede der hun er, og det er bra. Det betydde denne gangen at ledelsen i Helse Nord RHF måtte vente noen minutter på henne og Meinich.

  På møtet med blant andre administrerende direktør Lars Vorland ble det fleipet om at hun kunne få jobbtilbud på dagen. Generelle kirurger er det stor mangelvare på i nord.

  – Det var et gemyttlig og lærerikt møte, og vi fikk en orientering om de utfordringer som Helse Nord står overfor, sier Torunn Janbu. – Rekruttering av spesialister, og da spesielt på lokalsykehusene, er et stort problem i nord. Her kan vi dra gjensidig nytte av hverandre, sier legepresidenten. Raymond Teigen, leder for regionsutvalget i nord og konserntillitsvalgt Stig-Arild Stenersen var også til stede på møtet og bidro med lokalkunnskap.

  Om kvelden var det bacalao og visesang på Molokroken. Terje Nilsen er verdensberømt i Bodø, men ikke fullt så godt kjent andre steder. Ytterst på moloen gav han alle en lun og god kveld med humor og flotte tekster. Alle innlederne på kurset fikk hver sin signerte CD med Terje Nilsen slik at de, når de spiller den, alltid vil tenke litt på Bodø og kanskje også ønske å komme tilbake.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media