Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Kristen Arnesen 29.3. 1918 – 28.12. 2005

Kaare Olav Aronsen 10.10. 1968 – 16.12. 2005

Jon Bremer 5.12. 1928 – 12.11. 2005

Christian Anton Fredrik Eide 27.1. 1964 – 8.12. 2005

Magnar Forbord 28.3. 1926 – 22.5. 2005

Bjarne Magnus Holm 10.4. 1929 – 30.10. 2002

Gunnar Erik Høines 11.10. 1942 – 6.11. 2005

Yngve Løyning 6.2. 1929 – 18.12. 2005

Asbjørn Nordby 26.11. 1942 – 28.10. 2005

Arne Sand 1.10. 1918 – 24.10. 2005

Aase Skogrand 26.12. 1921 – 22.8. 2005

Reidar Eilif Steen 16.10. 1951 – 15.12. 2005

Dag Berger Stokke 7.2. 1942 – 1.2. 1999

Oda Tranow 7.12. 1944 – 6.12. 2005

Jon Andreas Vea 5.4. 1950 – 20.10. 2005

Per Bjørn Vestergaard 30.8. 1920 – 20.9. 2005

Anbefalte artikler