Fagfeller – våkne opp!

Hans Husum Om forfatteren
Artikkel

Det er skjemmende feil i to artikler i Tidsskriftet nr. 2/2006. Gaarder skriver i sin lederartikkel at «Verdens helseorganisasjon rapporterte om ca. fem millioner dødsfall som følge av skader i 2003. Dette utgjør om lag 10 % av alle dødsfall på verdensbasis, dvs. om lag 4 000 dødsfall per år» (min kursivering) (1). Dette er jo tull. I sammendraget i sin originalartikkel om organisering av norske traumemottak skriver Isaksen og medarbeidere at «…feil i den første fase av behandlingen ved sykehus koster 10 – 15 % av pasientene livet» (2). Norsk skademedisin er et genocidalt prosjekt dersom dette er tilfellet. Heldigvis er sannheten noe mer beroligende, nemlig at 10 – 15 % av traumedødsfallene trolig kan unngås dersom initialbehandlingen er optimal.

For to uker siden måtte jeg påpeke en liknende blunder i en originalartikkel om snøscooterskader i Finnmark (3). Fører Tidsskriftet en kampanje for å stille traumatologene til torgs, eller er andre typer fagartikler i Tidsskriftet like ille? Redaktøren må jo forstå at vi ikke gidder å fortsette å lese uetterrettelige artikler. Jeg melder meg som fagfellevurderer.

Anbefalte artikler