En ende på ekstrem fattigdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sachs, Jeffrey

  The end of poverty

  How we can make it happen in our lifetime.396 s, tab, ill. London: Penguin Books, 2005. Pris GBP 9

  ISBN 0 -141-01866-6

  Forfatteren er amerikansk økonom og har vært brukt som økonomisk rådgiver for regjeringer i tidligere østblokkland og i utviklingsland i Asia, Sør-Amerika og Afrika for å utarbeide bærekraftige nasjonaløkonomier. Han er nå spesialrådgiver for Kofi Annan samt leder av The Earth Institute, Columbia University.

  I 2002 sluttet alle 191 medlemsstater seg til FNs millenniumsdeklarasjon som setter åtte utviklingsmål som skal nås i år 2015. Disse inkluderer halvering av antallet som lever i ekstrem fattigdom (med en daglig inntekt mindre enn 1 dollar) samt mål for utdanning, spedbarnsdødelighet, spredning av HIV/AIDS med mer.

  Forfatteren viser i boken The end of poverty at det er mulig å nå dette. Overbevisende viser han at dette er noen få politiske grep unna. Det avgjørende er overføringer og vilje fra den rike del av verden, men uten at det vil koste stort. Bonus vil være en sikrere, mer stabil og rikere verden. Argumentasjonen i boken er godt underbygd og dokumentert og fjerner myter som at den fattige også er lat og at manglende innsats er grunnen til den økonomiske miseren, om afrikaneren som får AIDS fordi han er spesielt promiskuøs, og at den dårlige økonomien i utviklingsland skyldes uhemmet befolkningsvekst og vanstyre, inkludert utbredt korrupsjon.

  Jeffrey Sachs tar som utgangspunkt at hvis en økonomi, være seg familiens, landsbyens eller landets, ikke har bærekraft nok til å kunne sette av noe til investeringer, vil det ikke finnes noen mulighet til økonomisk bedring. Land hvor en større andel av befolkningen ligger under absolutt fattigdomsgrense, vil ha denne type økonomi. Derfor vil de måtte ha hjelp utenfra for å kunne bygge seg ut av fattigdomsfellen. Hjelpen må være samkjørt, gjennomtenkt og angripe de ulike problemene som er grunnlaget for fortsatt fattigdom. Fragmentert hjelp vil i liten grad gi effekt. Hjelpen må bygge på de internasjonale organisasjoner som allerede i dag finnes, men hvor viljen til radikal problemløsning enten er svak, som i Verdensbanken og WTO, eller som ikke har midler, som FN. Han beskriver fem definerte satsingsområder: jordbruk, basal helse, utdanning, energi, transport, kommunikasjon, drikkevann og sanitære forhold.

  De fattigste landene må hjelpes med gjeldssletting, og satsingsområdene vil koste, men er innenfor de 0,7 % av BNP som de rike land allerede har forpliktet seg til. Boken viser til god dokumentasjon for at dette – brukt riktig – vil være nok til å nå millenniumsmålene og videre en utrydding av absolutt fattigdom innen år 2025.

  Jeffrey Sachs tror på stor grad av markedsliberalisme og globalisering. Det er også vel mye første person entall i teksten. Men fremfor alt viser boken at ved enkle politiske grep kan hunger og ekstrem fattigdom raskt fjernes globalt. Den er derfor meget leseverdig for enhver som er opptatt av internasjonal helse og levekår.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media