Begrepsmessig propedeutikk

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Lærum, Even

Frisk, syk eller bare plaget?

Innføring i medisinsk nøkkelkunnskap. 264 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2005. Pris NOK 338

ISBN 82-7674- 583-0

Hva betyr egentlig begreper som helse, livskvalitet, mestring og sykdom? Hva vet vi om andre yrkesgrupper i helsevesenet og alternative behandlingsformer? Slike spørsmål danner opptakten til boken Frisk, syk eller bare plaget? Forfatteren Even Lærum er leder av Formidlingsenheten ved Nasjonalt ryggnettverk, Ullevål universitetssykehus.

Boken er myntet på studenter innen grunnutdanningen i helsefag, og målsettingen er å gi en generell innføring i fagtermer og helsefaglig nøkkelkunnskap som danner en felles basis, uavhengig av spesifikk utdanning. Lærum skriver godt og lettfattelig, og teksten er rikt illustrert. Teksten omhandler helse- og sykdomsdefinisjoner, diagnosen og diagnostiske tester, forholdet mellom behandler og pasient samt sykdom og helse i et samfunnsperspektiv. Bakerst i boken er det en liste med en kort beskrivelse av ulike yrkesgrupper i helsevesenet.

Boken vil ikke kunne erstatte pensumlitteratur om lege-pasient-forholdet eller samfunnsmedisinske emner i den medisinske grunnutdanningen. Den gir likevel en glimrende innføring i sentrale emner. Dette er en bok jeg svært gjerne skulle hatt for hånden da jeg selv var medisinstudent. Boken er åpenbart en kilde til kunnskap også for andre helsefaglige studenter og yrkesgrupper. Even Lærum har med denne boken lagt ned et arbeid som kan bedre forutsetningene for gjensidig forståelse og kommunikasjon på tvers av yrkesgrupper i helsevesenet. Dette skal han ha all heder og ære for.

Anbefalte artikler