Om å begripe skygger

Anna Luise Kirkengen Om forfatteren
Artikkel

Foto © Joachim Lundgren

I dette nummer av Tidsskriftet presenteres en studie plassert i berøringsflaten mellom tre fenomener som alle angår medisinske behandlere. Alle tre representerer viktige medisinske oppgaver, og alle tre er til nå utilstrekkelig forstått og håndtert av medisinfaget. Fenomenene kronisk smerte, traumatiske erfaringer og landflyktighet er hver for seg og til sammen problemer av stor betydning for helse. Dessuten er de «paradeeksempler» på vanskelige forskningsoppgaver og undervurderte forskningsfelt.

Gitt alle kjennetegn som preger mennesker som både er flyktninger fra krig og krise, skadet på alle tenkelige og utenkelige, nevnbare og unevnbare måter, «språkløse» i mer enn en forstand og «ustabile» på alle vis, er det helt opplagt mange problemer knyttet til å samle data i et så ladet landskap – og særlig longitudinelle data. Dette krever tilnærmingsmåter som ikke er utformet og validert ennå. De må være adekvate. Og det betyr at de ikke kan være «korrekte» vurdert ut ifra kunnskapsbasert metodologi. Forskere som våger å gå inn i dette komplekse, ladede landskapet fortjener honnør for å ha pålagt seg en betydelig utfordring.

Anbefalte artikler