Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Petter Gjersvik
Reidun Førde
Inger Helene Vandvik

Medisin og vitenskap

Søren Brage
Nils Fleten
Ole Gard Knudsrød
Harald Reiso
Arne Ryen
Per Erik Waaler
Kristian Sommerfelt
Olov Belander*
Monica Klungland Torstveit
Jorunn Sundgot-Borgen
Geir Øystein Andersen
Egil Johnson
Knut Grønset
Dag Jacobsen

Profesjon og samfunn

Jens Hammerstrøm
Irene Line Aasland
Ragnar Telhaug
Torolf Moen
Bottolf Lødemel
Yngve Sørum
Robert Brudevold
Oluf Herlofsen
Jon Hjalmar Sørbø
Turid Almvik
Jon Lamvik
Lars Johan Materstvedt
Johan-Arnt Hegvik
Marit Tveito
Bernt Lindtjørn
R. Elise B. Johansen
Asha Barre
Johanne Sundby
Siri Vangen
Povl Munk-Jørgensen
Petter Kristensen
Frode Gallefoss
Håkon E. Dalen

Kommentar og debatt

Tord Høyhilder
Helge E. Myrvold
Brynjulf Ystgaard
Arne Seternes
Carl Ditlef Jacobsen
Jan I. Pedersen

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Kirti Mahajan Thommesen
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Anne-Gry Rønning Moe
Kirti Mahajan Thomassen
Lise B. Johannessen
Anders Taraldset

På tampen

Svein Arthur Kallevik