Bilder fra en leges hverdag

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

En mor med barnet på fanget, i fortrolig samtale med fastlegen, et hjemmebesøk eller en gynekologisk undersøkelse.

Foto R. Eraker

Bilder fra hverdagen i allmennpraksis skal inspirere til refleksjon og diskusjon i spesialistutdanningen. – Poenget med bildene er å lage et utgangspunkt for refleksjon rundt legerollen. Hva det vil si å være lege, hva slags utfordringer vi kan vente oss å møte, hvordan forskjellige leger oppfatter den samme situasjonen. Bildene skal åpne opp for egne tanker og følelser rundt det å være lege, sier Torgeir Gilje Lid til Tidsskriftet.

Han er prosjektleder og mannen bak ideen om Bilder fra klinisk praksis. De 16 bildene er tatt av dokumentarfotografen Rune Eraker, og trykt på fotopapir som tåler litt håndtering. Tanken er at de skal brukes i veiledningsgruppene i allmennmedisin.

– I en gruppe kan man få andres respons på tanker og opplevelser fra sin egen hverdag som allmennlege, og samtidig utvide eget erfaringsgrunnlag ved å ta del i andres opplevelser og erfaringer.

Torgeir Gilje Lid fikk ideen da han selv jobbet ved Stavanger legevakt tidlig på 90-tallet. Det var en stor overgang fra turnustiden i en liten og oversiktlig kommune. På legevakten rådde kaos og uforutsigbarhet, og forventningene var like ofte negative som positive. Det vanskeligste var ikke å finne ut hva pasientene feilte, men å skape kontakt og fortrolighet på noen få minutter, med pasienter og pårørende som ofte er både frustrerte og redde. – Jeg ønsket å lære mer om dette; hvorfor det går galt, men vel så viktig hvorfor det oftest går bra. Det var da jeg fikk ideen om at fotografiet kunne vise litt av hva det egentlig handler om, sier Gilje Lid.

Derfra har ideen blitt utviklet i samarbeid med fotografen Rune Eraker, og med støttespillere som Geir Sverre Braut, tidligere fylkeslege i Stavanger, og Kirsti Malterud, professor i Bergen og veileder. Hele bildepakken lånes ut via Legeforeningen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5887

Anbefalte artikler