Under en høyere himmel

Artikkel

Pernille Nylehn

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2386 – 8

I Tidsskriftet nr. 18 under Internasjonal medisin er Pernille Nylehn oppført som eneste forfatter. Medforfatterne er ikke kommet med. Disse er: Ole Rikard Haavet, Unni Aanes, Marte Walstad, Trond Egil Hansen, Kjell Martmann-Moe.

Anbefalte artikler