Kortfattet om pediatrisk intensivmedisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stack, Charles G.

  Dobbs, Patrick

  Essentials of paediatric intensive care

  241 s, tab, ill. London: Greenwich Medical Media, 2004. Pris USD 20

  ISBN 1- 84110-053-6

  Begge forfatterne er spesialister innen intensivmedisin for barn. Charles G. Stack leder intensivavdelingen ved Sheffield Children’s Hospital, og Patrick Dobbs er ledende anestesiolog ved Royal Hallamshire Hospital, Sheffield. Ifølge omslaget er boken beregnet på både leger og sykepleiere. For dem som arbeider med eller ønsker en bred oppdatering innen pediatrisk intensivmedisin, finnes det større bøker å anbefale. Ut fra referanselisten er boken bygd på relevante lærebøker i pediatrisk intensivmedisin utgitt fra 1998 til 2003.

  Den er delt opp i tre hovedavsnitt: generelle prinsipper, spesielle problemer og medisiner som benyttes ved pediatrisk intensivbehandling. Som tittelen tilsier, Essentials of…, er kapitlene bygd opp punktvis: «slik gjør vi det». Hvert kapittel er illustrert med flere enkle og gode tabeller.

  I den første delen legges det vekt på forskjellen mellom nyfødte og større barn, hvilket burde være en selvfølge. Kapitlet om respiratorbehandling tar for seg fordeler og ulemper ved de ulike prinsippene og omtaler også kort væskeventilasjon med perfluorokarbon, et prinsipp som fortsatt regnes som eksperimentelt. Ved hyperbilirubinemi er behandlingen fototerapi eller utskiftning, mens immunglobulin ikke er nevnt, noe som har redusert antall utskiftingstransfusjoner betraktelig.

  I den andre delen kommer forfatterne inn på mer spesifikke problemer. Kapitlet om medfødte hjertefeil er skrevet av en kardiolog fra Birmingham Children’s Hospital med flere gode illustrasjoner (synd at disse ikke er i farger). Retningslinjene for ventilasjon blir altfor generelle, da det angis utallige årsaker uten nærmere detaljert redegjørelse for behandlingen, ofte ikke mer enn: «treat the course».

  Tredje avsnitt er en god oversikt over hvilke medikamenter som benyttes på en intensivavdeling. Doseringer og administrasjonsform stemmer overens med våre norske retningslinjer. I forordet fraskriver forfatterne seg ansvar for trykkfeil og/eller andre bivirkninger enn dem som er nevnt, og ber hver enkelt kontrollere doseringen ut fra andre anbefalte retningslinjer.

  Alt i alt er dette en generell oversikt over tilstander som man møter i den intensivpediatriske hverdag. Boken er i lommeformat (A5) og således lett å ha med seg. Den kan være en støtte og stimulans til videre lesing for leger som er under utdanning/opptrening i pediatrisk intensivmedisin, men den gir ikke mer informasjon enn den som finnes i Pediatrisk akuttmedisin eller andre mer utfyllende neonatalogibøker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media