Jan I. Pedersen svarer:

Jan I. Pedersen Om forfatteren
Artikkel

Var ikke 4S-studien nettopp et forsøk på falsifisering av kolesterolhypotesen? Hadde effekten av simvastatin og den derav følgende kolesterolreduksjonen vært null, måtte man selvfølgelig ha forkastet hypotesen.

Herved tror jeg vi setter punktum for denne diskusjonen.

Anbefalte artikler