Hver dag tar nesten 3 000 sitt eget liv

Artikkel

Hvert år tar rundt én million mennesker sitt eget liv. Beregninger viser at tallet kan stige til 1,5 millioner dødsfall innen 2020, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Det å oppdage og behandle psykiske lidelser tidlig er det mest avgjørende når det gjelder selvmordsforebygging. Leger og annet helsepersonell trenger fortsatt å bedre sine kunnskaper når det gjelder vurdering av selvmordsrisiko, sier president Lars Mehlum i Den internasjonale foreningen for selvmordsforebygging.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5873

Anbefalte artikler