Solid hjelp til røykeslutt

Frode Gallefoss Om forfatteren
Artikkel

Schioldborg, Per

Skavlan, Jørgen

Slik slutter du å røyke

139 s, tab. Oslo: Kagge, 2003. Pris NOK 199

ISBN 82-489-0362-1

Intensjonene med boken er åpenbare: Å hjelpe personer, som er motivert for røykestopp, til å slutte å røyke. Boken er skrevet av psykologiprofessor Per Schioldborg og allmennpraktiker Jørgen Skavlan, begge med bred og variert erfaring i å hjelpe personer med røykestopp.

Boken er delt inn i tre deler: Første del («Jobben er din») plasserer ansvar for suksess og nederlag hos den enkelte med overskrifter som «Du må gjøre det selv», «Hvem bestemmer?», «Innrøm at du er avhengig» etc. Den annen del («Det er hodet som er avhengig av røyk…») har overskrifter som «Lykkemolekylet lokker», «Røykens gode sider», «Bli bevisst hvordan du røyker», «De smarteste ber om hjelp» etc. Den siste delen («Lær deg å slutte, dag for dag») går i hovedsak gjennom en ti dagers røykenedtrapping på vei mot røykestopp. Her går man gjennom flere knep som anbefales før røykeslutt, som for eksempel å utsette røykingen, å holde sigaretten annerledes, å bytte merke etc. I tillegg kan man kartlegge nikotinavhengighet og hva slags type røyker man er. Boken følger deg også gjennom de første dagene som ikke-røyker og tar deg gjennom tanker og motivasjonsproblemer som kan oppleves i denne tiden.

Gjennomgående skaper boken en fin identitet med røykeren/leseren ved å intervjue ti tidligere røykere som ærlig forteller om avhengighet, ambivalens, motivasjon og personlige løsninger på opplevde problemer. Boken er lettlest og oversiktlig, er muntlig i sin språkform og preges av mange utsagn og metaforer som kan få røykeren til å se på egen røyking og avhengighet på en ny og kreativ måte. Røykerens egne myter om røyking utfordres også, for eksempel: «Du tror røyken gir deg glede, støtte og trøst. Du tror livet blir tomt uten røyk. Men det er en illusjon. Det røyken først og fremst gir deg, er lyst på mer røyk» eller «Du røyker jo ikke fordi du er stressa. Du er stressa fordi du må ha en røyk».

Når det gjelder den faglige tilnærmingen, er denne gjennomgående trygg og god, men jeg stusser på det vitenskapelige belegget for en uttalelse som: «Røykepillen er en antidepressiv medisin som hjelper de med milde til moderate depresjoner som følge av tapet av røyken».

Jeg synes boken er velfungerende i sin form og sitt innhold og den vil utvilsomt være en god hjelp for personer som er motivert for røykestopp. Sammenliknet med Allen Carrs bok Endelig ikke-røyker (1), som fokuserer på det å avsløre hjernevasken/mytene ved røyking, og som har en nærmest religiøst preget tilnærming til den eneste sannhet, så er boken til Schioldborg & Skavlan behagelig nøktern og konsis i sin form, og generelt mer informativ og diskuterende – uten å være kjedelig. Boken bør være en solid hjelp for mange røykere som trenger ekstra informasjon og oversikt før røykestopp forsøkes.

Anbefalte artikler