Fjerning av mandler har liten effekt

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Barn med milde symptomer på halsbetennelse eller hovne mandler bør heller overvåkes nøye enn å få utført adenotonsillektomi.

Det mener nederlandske forskere, som i en studie publisert i BMJ 10. september har konkludert med at adenotonsillektomi hos barn med milde symptomer ikke gir bedre resultat enn observasjon.

Tonsillektomi hos barn er en vanlig prosedyre i vestlige land, særlig hos barn med hyppige halsinfeksjoner og søvnapné. Rundt 35 % av alle nederlendere vil gjennomgå adenotonsillektomi. Men det finnes lite dokumentasjon på at det hjelper for barn med milde symptomer på halsbetennelse. Den nederlandske studien viser at mange operasjoner kunne vært unngått. 300 barn i alderen 2-8 år med tilbakevendende halsbetennelse eller hovne mandler og lymfekjertler ble fulgt opp i to år (median oppfølgingstid 22 måneder). Barn som hadde hatt sju eller flere halsbetennelser det siste året ble utelukket fra studien. Det ble også barn som hadde hatt fem eller flere halsbetennelser i hvert av de siste to årene eller tre eller flere i hvert av de foregående tre årene.

I den åpne randomiserte kontrollerte studien ble halvparten av barna operert og den andre halvparten fulgt opp uten kirurgiske inngrep. Barna som ble operert opplevde færre episoder med feber, halsbetennelser og luftveisinfeksjoner i løpet av det første halve året i forhold til barna som ikke ble operert, men fra 6–24 måneder derimot, var det ingen forskjell mellom de to gruppene.

Forfatterne konkluderer med at adenotonsillektomi hos barn med milde symptomer ikke har bedre langtidseffekt enn observasjon.

Overlege ved øre-nese-halsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Hans H. Elverland, er enig i at det er unødvendig å operere barn med milde symptomer på halsbetennelse. – I Norge får barn som har hatt halsbetennelse tre ganger i året eller mer de siste tre årene, utført adenotonsillektomi. Gruppen det snakkes om i denne studien, som har milde symptomer på halsbetennelse, blir ikke operert i Norge, sier Elverland til Tidsskriftet. Disse barna blir heller ikke spesielt tett fulgt opp i ettertid. – Dette gjelder jo de fleste barn. Foreldre i Norge har dessuten en realistisk oppfatning av når det er riktig å gjennomføre en operasjon, understreker Elverland. Tall fra 1990–93 viser ifølge Elverland at insidensen av tonsillektomi i Norge tilsier at 10 % av befokningen vil bli tonsillektomert. Det tilsvarende tallet i Nederland er 35 %. Det betyr at inngrepet utføres tre ganger så ofte i Nederland.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5939

Anbefalte artikler