Les mer om …

Artikkel

Fibromyalgi og trening

Forsiktig fysisk trening ved fibromyalgi har effekt på antall ømme punkter, utholdenhet og livskvalitet, men gir ingen vesentlig forbedring i subjektiv smerteopplevelse. Dette fremgår av en oversiktsartikkel basert på 17 publiserte kontrollerte kliniske studier. Men studier av langtidseffekter mangler fortsatt.

Fibromyalgi – effekt av fysisk trening

Cellesyklus som angrepspunkt for kreftbehandling

Prolifererende celler går gjennom en syklus av molekylære prosesser drevet av kjerneproteiner med enzymaktivitet, såkalte syklinavhengige kinaser. Under cellesyklus kan cellen starte reparasjon av oppstått DNA-skade eller gå i apoptose (programmert celledød). Slike «kontrollposter» i cellesyklus kan være angrepspunkter for kreftbehandling.

Cellesyklus som terapeutisk angrepspunkt

Vanskelige beslutninger ved barns død

De fleste barn som dør i intensivavdeling for nyfødte, dør ved at behandlingen avsluttes, og foreldrene er vanligvis involvert i denne beslutningen. Nedtegnelser i pasientjournalen om dette mangler ofte, viser en gjennomgang av journalene til 178 alvorlig syke nyfødte som døde ved St. Olavs Hospital i perioden 1990 – 99.

Vanskelige beslutninger ved barns død

Avslutning av behandling ved alvorlig sykdom hos nyfødte

Er teleradiologi kostnadseffektivt?

Ved stor avstand til sykehus er bruk av teleradiologi, dvs. at røntgenbilder sendes elektronisk for tolking av radiolog annet sted, billigere for samfunnet enn å sende pasientene til nærmeste sykehus. Dette viser en kostnadsanalyse fra Oppland.

Er teleradiologi i primærhelsetjenesten kostnadseffektivt?

Elektiv ventilering for organdonasjon

Kan man starte respiratorbehandling av en håpløst syk pasient kun for å bevare organer for senere organtransplantasjon? En etiker ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og en anestesilege ved St. Olavs Hospital mener ja.

Organdonasjon, elektiv ventilasjon og etikk

Omskjæring av kvinner og kulturelt krysspress

Norsk helsevesen møter i økende grad kvinner som er radikalt omskåret. De fleste av disse kvinnene har kroniske smerter og problemer ved menstruasjon, vannlating og samleie. Selv om kirurgisk rekonstruksjon kan lindre noe, har mange kvinner et ambivalent forhold til slike inngrep, fordi de opplever et krysspress fra ulike kulturer.

Bare et lite snitt

Anbefalte artikler