Fraråder å gi optikere rekvireringsrett

Audun Fredriksen Om forfatteren
Artikkel

Optikere bør ikke gis anledning til å rekvirere adrenalin for å kunne behandle allergiske reaksjoner.

Dette skriver Legeforeningen i et høringssvar til Helsedepartementet.Bakgrunnen er atSosial- og helsedirektoratet våren 2003 sendte ut en høring, der det ble foreslått å gi optikere rett til å rekvirere diagnostiske medikamenter. I høringssvaret frarådet Legeforeningen å gi optikere rekvisisjonsrett til øyedråper, spesielt begrunnet i faren for til dels alvorlige bivirkninger ved bruk av diagnostiske øyedråper. Legeforeningen tok til orde for et utvidet samarbeid mellom optikere og øyeleger, og opplyste at Norsk oftalmologisk forening (øyelegeforeningen) hadde tilbudt seg å utarbeide et opplæringsprogram for optikere.

Legeforeningen påpekte videre at for å kunne benytte medikamentene forsvarlig, kreves det kompetanse innen akuttmedisinsk behandling av alvorlige komplikasjoner, og at adekvat behandling av slike reaksjoner krever et klinisk blikk for hva som er i ferd med å skje. Legeforeningen understreket at dette spesielt gjelder barn, men også eldre mennesker med redusert hjertefunksjon.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=49030

Anbefalte artikler