Røykekrigen fortsetter

Petter Kristensen Om forfatteren
Artikkel

Nord, Erik

Kruttrøyk & fredspipe: epistler fra røykekrigens innside

128 s, ill. Oslo GriegBok, 2004. Pris NOK 249

ISBN 82-8120-000-6.

Erik Nord er en profilert soldat i røykekrigen. Han har skrevet bok om et dagsaktuelt tema: Endringene i tobakkskadeloven 1. juni 2004. Hans egen begrunnelse for å skrive er at han ikke greier å legge ned våpnene – han bare må fortsette motstanden mot totalforbudet mot røyking på serveringssteder.

Boken er skrevet i en ledig og muntlig stil og synes innrettet på allmennheten. Siden nesten 1/4 av boken er rettet inn på å utvikle åpninger i regelverket («Lys i tunnelen») er det nærliggende å anta at de som skal fortsette kampen sammen med Erik Nord blir en spesiell målgruppe.

Dette er en personlig bok, svært personlig. To velkjente journalistiske teknikker benyttes gjennomgående: «Den lille mannens kamp mot systemet» og «ekspertene strides». Disse to elementene bidrar ganske sikkert til underholdningsverdien, men legger seg samtidig nær opp til stilen til den tabloide pressen. For å si det tabloid: Jeg kan ikke helt se behovet for denne boken så lenge vi oversvømmes fra Dagbladet og Se og Hør.

Boken er et partsinnlegg og forsøker ikke å gi seg ut for noe annet. Jeg synes likevel det er drøyt å skrive en bok om «røykekrigens innside» uten å nevne den rollen som tobakksindustrien bevislig har (tobakksindustrien blir knapt nevnt og da i andre sammenhenger).

Et viktig tema i boken er eksperters mulige interessekonflikter og manglende objektivitet. Det er ikke vanskelig å se at eksperter som er betalt av legemiddelindustrien eller tobakksindustrien kan ha en interessekonflikt. Vi burde være åpne for at de samme bindingene faktisk kan operere overfor de «gode kreftene». Mye kan tyde på at vi ikke alltid er like gode til å se interessekonflikter her nettopp fordi formålet er «godt». Jeg kunne ønsket at dette temaet hadde blitt drøftet mer prinsipielt, men det hører kanskje til i en annen sammenheng?

Anbefalte artikler