Rettsmedisinere kan bidra til justismord

Artikkel

Målinger av medikamentnivå i blodet etter dødsfall er langt fra sikre, og rettsmedisinske vurderinger er ofte basert på mangelfull dokumentasjon. Det kan føre til justismord og konspirasjonsteorier, skriver fire rettsmedisinere i en lederartikkel i BMJ.

Hos levende pasienter kan leger påvise medikamentkonsentrasjoner i blod ved hjelp av enkle tester og faktaopplysninger. For døde pasienter derimot, er slik informasjon nesten aldri tilgjengelig. Derfor er konklusjoner om medikamentnivå ofte ufullstendige.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5957

Anbefalte artikler