I neste nummer:

Artikkel
  • Nettkontakt mellom pasient og lege

  • Legene og legemiddelindustrien

  • Arbeidsmedisin og oljeindustrien

  • Blodlipider hos psykiatriske pasienter

  • Transfusjonspraksis

  • Eldre som bruker mye sovemedisin

Anbefalte artikler