Flere diabetikere bør få statiner

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med type 2-diabetes har økt risiko for hjerte- og karsykdommer og bør få statinbehandling uavhengig av kolesterolnivå.

Type 2-diabetes gir 2 – 3 ganger økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag, og overlevelsen er redusert i forhold til pasienter som ikke har diabetes.

Statiner reduserer kolesterolnivået i blodet og forebygger hjerte- og karsykdommer. Behandlingen gis vanligvis til personer med forhøyet LDL-kolesterol. Pasienter med diabetes har ikke et gjennomsnittlig høyere nivå av dette kolesterolet i forhold til normalbefolkningen. Likevel kan det være aktuelt å behandle alle – uavhengig av kolesterolnivået.

En britisk multisenterstudie med nesten 3 000 pasienter med type 2-diabetes viste en signifikant reduksjon (omkring 40 %) av hjerteinfarkt og hjerneslag hos gruppen som fikk behandling med atorvastatin (1). Disse hadde også betydelig lavere total dødelighet. Forfatterne mener at det ikke er grunnlag for å bruke kolesterolnivået som indikator på hvilke pasienter med type 2-diabetes som bør få statiner.

– Alle med risiko for hjerte- og karsykdommer har nytte av denne behandlingen. Det er et politisk spørsmål om hvilke pasienter som skal få utgiftene refundert, sier professor Terje Pedersen ved Klinikk for forebyggende medisin, Ullevål universitetssykehus.

– Regelverket er for lengst modent for revisjon. Refusjon bør gis på grunnlag av beregnet totalrisiko basert på alle risikofaktorer. Enkelte diabetikere har ikke behov for statiner, men mange med høy risiko får i dag ikke behandling, sier Pedersen.

Anbefalte artikler