Økende oppslutning om røykfrihet

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

En undersøkelse gjennomført av Opinion AS på vegne av Tobakksfritt, viser at flere er positive til røykeforbudet i dag, enn de var før røykfrie serveringssteder ble innført 1. juni i år.

Undersøkelsen som ble foretatt i august, viser at 68 % av de spurte er positive til at det er røykfrihet. Dette er en økning på 4 % i løpet av tre måneder. I de to yngste aldersgruppene (18 – 44 år) er to av tre positive, dvs. en økning på 16 % fra mai 2004.

– Tallene viser at publikum synes at røykfrihet på serveringssteder er bra. Det er spesielt hyggelig at de unges holdninger til røykfrie serveringssteder har endret seg i løpet av sommeren, sier president Hans Kristian Bakke.

Tobakksfritt, hvor Legeforeningen er en av medlemsorganisasjonene, har de siste fire årene jevnlig gjort undersøkelser om folks røykevaner. Undersøkelsene som ble gjennomført i perioden mars 2001 til mai 2004, viser en stabil andel av dagligrøykere, mens tallene fra august i år viser at det i løpet av tre måneder har vært en nedgang i antall dagligrøykere på fire prosentpoeng. Den store nedgangen i antall dagligrøykere viser at tusenvis har kuttet ut røyken de siste månedene.

– Dette er svært hyggelige tall for oss som jobber med forebygging av skader som følge av tobakk, sier Bakke. – Tallene viser også at de positive erfaringene vi nå ser i Norge, samsvarer med de erfaringer som er gjort i andre land som tidligere har innført samme ordning, blant annet flere stater i USA og i Irland.

81 % av de spurte oppgir at de går ut omtrent like mye som før, mens 8 % svarer at de går ut mer enn før. Det betyr at de fleste ikke har endret sine vaner når det gjelder å besøke restauranter og puber etter at røykeforbundet ble innført.

– Det er positivt at undersøkelsen viser at folk går ut like mye som før, slik at røykeforbudet ikke vil føre til kutt i arbeidsplasser i hotell- og restaurantbransjen slik mange hevdet ville skje, sier Hans Kristian Bakke.

– Disse resultatene er svært hyggelig lesning for alle som kjempet for røykfrie serveringssteder, konkluderer han.

Anbefalte artikler