En firlingfødsel

Artikkel

I sommer har det vært mye fokus på en kvinne som er gravid med firlinger, faktisk to par eneggede tvillinger. Firlingfødsler er uvanlig i Norge, og det var det også i 1913. I Tidsskriftet nr. 7/1914, side 304 – 6, forteller en lege om da han ble tilkalt til en fødsel som viste seg å bli en sjelden begivenhet.

En firlingfødsel er en liten sensasjon, enten året er 1913 eller 2004. Bildet over er fra 1948, og disse fire var så heldige å vokse opp. Foto CORBIS/SCANPIX

Av Paul Holst, Lyngen.

Da firlingfødsel jo skal forekomme noget saadant som en gang paa 89³ andre fødsler, altsaa en gang paa ca. 700 000 fødsler, og der her i landet aar om andet forekommer omtrent 60 000 fødsler, saa falder det selvsagt ikke i mange lægers lod nogensinde at faa assistere ved en saadan begivenhet.

Jeg har derfor tænkt, at det kunde være av nogen interesse i korthet at berette om en firlingfødsel, som jeg blev kaldt til ifjor sommer.

Den 8de juli 1913 fik jeg telefonbud om at komme til Birtavarre til lappen Mikkel «Junior’s» kone, som var 4-para.

Ved min ankomst viste jordmoren mig en ganske liten pike, som var født før hendes ankomst i sædeleie kl. 1 efterm.

Men der var to til, paastod jordmoren, og nu hadde konen i flere timer været absolut fri for veer, men befandt sig efter omstændigheterne ganske vel. Der var et forliggende hode i hulheten og fosterlyd hørtes ovenfor navlen, og desuten var der store og smaa dele at føle overalt, saa diagnosen trillinger maatte jo være rigtig nok.

Nu syntes jeg ikke, at jeg hadde lyst til at gaa paa med tangen med en eneste gang, men mente, at vi kunde vente endnu en stund, da jeg hadde en anden pasient et par km. derfra, som jeg imidlertid kunde tilse. Og saa hadde jeg med mig en ampulle glanduitrin, som jeg injicerte konen, før jeg forlot hende.

Ved min tilbakekomst var situationen uforandret, glanduitrinet hadde kun forvoldt 1/2 times vedholdende ubehagelige krampagtige veer uten nogensomhelst virkning, Da jeg nu ikke fandt nogen grund til at vente længere, la jeg tang og forløste en død pike. Fremdeles ingen veer. Førte saa ind en haand, fik fat i en fot og forløste ved vending og uttrækning en levende gut. Opslaatte armer. Nu skulde der altsaa kun være efterbyrden igjen, men da denne (eller disse) efter en halv times forløp fremdeles lot vente paa sig og konen stadig var uten veer, begyndte jeg at eksprimere.

Det første resultat av ekspressionen var, at der stillet sig en spændt vandblære, som rak langt utenfor de ytre dele.

Jeg blev først saa konsternert herover, at jeg sandt at si ikke visste, hvad jeg skulde tro, men sprængte den da, og straks efter, stadig under tryk paa fundus, fødtes pludselig som skudt ut av en kanon nr. 4, en død gut, som plumpet bent i gulvet. Sammen med denne kom en del fostervand og umiddelbart efter en placenta med dobbel amnion og to marginalt insererte funiculi (gutternes), og straks efter placenta nr. 2 med en amnion og 2 centralt insererte funiculi (pikernes).

Der var ingen særlig blødning og barselsengen forløp normalt.

Samtlige fire syntes at være like store. De to døde blev veiet og maalt og var 38 cm. lange og veiet 1,5 kg.

Mikkel jnr. og kone er egte lapper, 55 resp. 38 aar gamle. Multiple fødsler vites ikke at være forekommet før i deres familie.

Der var jo ikke noget særlig kraftig liv i disse to smaa puslinger, som overstod fødselen. 1ste firling, den spontant fødte pike, døde 10 dager gammel. 3dje firling, som jeg forløste ved vending og uttrækning, og som jeg efter begge forældres bestemte ønske maatte døpe og opkalde efter mig selv, lever endnu, merkværdig nok. Thi da jeg var indom der engang i august, maatte jeg forutsi hans snarlige avgang; han laa da reaktionsløst hen og hadde ligget slik i to dager uten at ta nogen næring til sig. Det viste sig senere at være en skammelig feiltagelse, og der kan jo bli noget av den karen.

Lyngen, januar 1914.

Anbefalte artikler