Kunngjøringer

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

Kirurgisk avdeling ved Nordfjord sjukehus, Helse Førde HF, godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i ortopedisk kirurgi. Godkjenningen gis i relasjon til spesialistreglene i ortopedisk kirurgi. Vedtaket gjelder fra 31.8. 2004.

Hematologisk seksjon, medisinsk avdeling ved Ålesund sjukehus, godkjennes som gruppe II-institusjon i relasjon til spesialistreglene i blodsykdommer. Vedtaket gjelder fra 31.8. 2004.

Avdeling for patologi ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer gis en utvidet godkjenning i relasjon til spesialistreglene i patologi. Godkjenningen gis for tellende tjeneste med inntil fire år av spesialistutdanningen når utdanningen består av fem års tjeneste i patologi (etter de nye spesialistreglene). Dersom det søkes etter gamle spesialistregler, teller tjenesten med inntil 3,5 år. Vedtaket gjelder fra 31.8. 2004.

Kvinneklinikken, Sykehuset Asker og Bærum HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe I i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Godkjenningen gis for tellende tjeneste med inntil fire år, i relasjon til de nye spesialistreglene i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Begrensningen i tellende tjeneste på seks måneder gis for at leger under spesialisering skal få dekket erfaringsområdene risikofødsler og for tidlige fødsler ved annen egnet avdeling. Godkjenningen gjelder fra 24.8. 2004.

Godkjenning av tjeneste ved daglegevakt

Sentralstyret har vedtatt forslag fra spesialitetskomiteen i allmennmedisin om at tjeneste ved daglegevakt godkjennes som ett år allmennmedisinsk virksomhet i relasjon til spesialistreglene i allmennmedisin dersom annen godkjenning ikke er gitt tidligere.

Arrangementer

– Primærmedisinsk uke (www.pmu2004.no) arrangeres på Soria Moria Hotell og Konferansesenter 25.– 29. oktober.

– Norsk indremedisinsk foreninghar høstmøte på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 4.–  6. november.

– Norsk idrettsmedisinsk forening har høstkongress i Harstad 4.– 7. november.

Anbefalte artikler