Ansikt til ansikt med den medisinske historien

Ole Didrik Lærum Om forfatteren
Artikkel

Goerttler, Klaus

Wegbereiter unserer naturwissenschaftlich-medizinischen Moderne

219 Biographien zur Portrait-Sammlung des Anatomen Robert Wiedersheim (1848 – 1923). 189 s, ill. Heidelberg: Verlag Academia-Press/Studenten-Presse. Pris EUR 25

ISBN 3-00-011942-6

Når vi leser medisinsk historie og generell vitenskapshistorie, er det noen få bilder som gjerne går igjen. Ansiktene til pionerer som Louis Pasteur og Robert Koch er nærmest blitt ikoner, mens for mange andre viktige forskere er det vanskelig å finne egnede bilder. Hvordan så de egentlig ut og hvem var de?

Bak denne boken er det en spennende historie. Klaus Goerttler har i mange år vært professor i patologi ved universitetet i Heidelberg og er en av pionerene innen moderne cytometri. Hans far, Kurt Goerttler (1898 – 1983), var professor i anatomi ved universitetet i Freiburg. I etterlatte papirer etter faren fant Klaus Goerttler for en del år siden et stort lærinnbundet, sølvbeslått fotoalbum som hadde tilhørt anatomen Robert Wiedersheim i Freiburg og som han hadde overlatt til faren. Dette var en stor skatt med i alt 240 fotografier av berømte europeiske forskere og leger på 1800- og 1900-tallet. Imidlertid manglet det navn på mange av bildene.

Gjennom et betydelig detektivarbeid har Klaus Goerttler identifisert samtlige av portrettene og presenterer her et større utvalg av dem sammen med korte biografiske opplysninger. Resultatet er blitt en delikat bok med fotografiske portretter av tallrike medisinske og biologiske pionerer, både fra Europa, USA og Japan. De fleste tilhører fag som anatomi, fysiologi, patologi og kirurgi, selv om andre medisinske spesialiteter også er representert. Enkelte forfattere og kunstnere er også med. En rekke av disse portrettene har ikke vært offentliggjort før. Her finnes berømtheter som patologen Karl von Rokitansky, Heinrich Quincke, Rudolph Virchow og Jean Martin Charcot, i tillegg til Charles Darwin og Thomas Huxley. Fire svenske og én dansk forsker er også inkludert, men ingen nordmenn.

Boken har fin innbinding med delikat trykk og er godt utstyrt med ordforklaringer og fortegnelser over andre biografiske verk som kan brukes til å identifisere personer man ønsker å vite mer om. En kunne imidlertid ha ønsket noe skarpere gjengivelse av fotografiene. Boken er et funn for medisinsk-historisk interesserte, og er et svært nyttig oppslagsverk for leger og andre helsearbeidere som ønsker å knytte dagens medisin til de opprinnelige pionerene. Den kan bestilles direkte fra forlaget.

Anbefalte artikler