Nytt om navn

Artikkel

Gunnar Kvåle tildelt Falchs pris

Gunnar Kvåle

Gunnar Kvåle (f. 1942) er tildelt Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs pris for fremragende lederskap innen medisinsk vitenskap for 2004.

Prisen gis som en anerkjennelse for fremragende vitenskapelig virksomhet og utvist forskningsmessig lederskap. Juryens begrunnelse for å gi prisen til Gunnar Kvåle er hans lederrolle innen medisinsk forskning på helseforhold i fattige land.

– Dette er en pris som ikke deles ut ofte, men til de få utvalgte, sa leder for komiteen bak prisen, Nils Erik Gilhus, ved utdelingen, skriver universitetsavisen På Høyden.

Kvåle har vært professor ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen (UiB) siden 1994. Som leder for senteret har han en stor del av æren for at senteret nå regnes som et av verdens ledende innen sitt felt. Ifølge en pressemelding fra Universitetet i Bergen har forskningen herfra nylig blitt rangert i aller høyeste kvalitetskategori i en internasjonal evaluering.

Gunnar Kvåle har kombinert forskning på konkrete sykdommer, sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og forskning rundt organisering av helsesystemer. Konkret har han vært opptatt av forskning på blant annet HIV/AIDS, tuberkulose, kreft, svangerskap, fødsel, nyfødtmedisin, vaksineutvikling, ernæring og helseøkonomi. Forskningen har ofte vært i nært samarbeid med forskere i andre land, særlig Afrika, hvor mye av grunnlagsdataene han bruker, kommer fra.

– Både som forsker og menneske nyter han en særlig tillit i internasjonale forskningsmiljøer gjennom sin vederheftige forskning av høy kvalitet. Hans forskningsledelse er preget av entusiasme og ryddighet, skriver juryen.

Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs pris er på 250 000 kroner.

Roald fikk Ottosen-prisen

Borghild Roald

Borghild Roald (f. 1945), professor og seksjonsoverlege ved patologisk anatomisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, er tildelt Kristian Ottosen-prisen for innsatsen hun har gjort for studentene.

Prisen er på 50 000 kroner og deles ut årlig til «en person eller en gruppe personer som i foregående år har utmerket seg gjennom innsats for å bedre studentenes faglige, økonomiske, sosiale eller kulturelle vilkår». Prisen har eksistert siden 1991, da Studentsamskipnaden i Oslo opprettet et fond for å hedre Kristian Ottosens navn i forbindelse med hans 70-årsdag. Ottosen hadde da vært samskipnadens direktør i 30 år. Deler av avkastningen på fondet skulle brukes på en pris som bærer hans navn.

Borghild Roald får prisen for arbeidet hun gjorde for studentene i årene 1997 – 2002, som prodekan for studier ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, skriver Ullevål universitetssykehus på sine nettsider.

– Med enestående engasjement, stor dyktighet, en offensiv holdning og en betydelig arbeidsinnsats har Borghild Roald ledet arbeidet med innføringen av en gjennomgripende studiereform med omfattende pedagogiske, organisatoriske og strukturelle endringer, sa Kristian Ottosen da han selv overrakte prisen nylig.

Han la til at Roald også tok initiativ til og utmeislet strategiene for fakultetets satsing på internasjonalisering og inkorporering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i et fleksibelt læringsmiljø.

– Karakteristisk for Borghild Roalds arbeidsstil anføres av at hun er oppriktig opptatt av studentenes ve og vel, faglig og sosialt, sa Ottosen.

Gull for vannkanaler

Mahmood Amiry-Moghaddam (f. 1971) har mottatt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin fremragende forskning på vannkanaler i hjernen. Amiry-Moghaddam æres med dette for den beste doktorgradsavhandlingen ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo 2004.

I samarbeid med flere andre forskere ved Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap (CMBN), blant andre nobelprisvinner Peter Agre, har han funnet at vannkanaler, eller akvaporiner, også finnes i hjernen og at AQP4 fungerer som en transportvei for vann mellom blod og hjerne. Hypotesen ble bekreftet ved hjelp av avanserte molekylærbiologiske teknikker. Amiry-Moghaddam har også vist at AQP4 er viktig for å regulere sammensetningen av den væsken som omgir nervecellene og som sikrer normal funksjon av hjernen. Hans resultater kan få stor betydning for behandling av pasienter med hjerneødem.

– Det er en stor ære å bli tildelt Kongens fortjentsmedalje i gull. Jeg vet at det som forsker er lenge mellom hver gang man opplever en slik anledning, sier Amiry-Moghaddam til Tidsskriftet.

Anbefalte artikler