Om å se stjernene fra rennesteinen

Artikkel

Pernille Nylehn

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2268 – 9

I Tidsskriftet nr. 17 under Internasjonal medisin er Pernille Nylehn oppført som eneste forfatter. Medforfatterne er ikke kommet med. Disse er: Ole Rikard Haavet, Unni Aanes, Marte Walstad, Trond Egil Hansen, Kjell Martmann-Moe. Det står også Foto Pernille Nylehn. Det skulle stått Foto Fagutvalget Aplf.

Anbefalte artikler