Tilbud til tidligere studenter i Tyskland

Per G. Bjørnstad Om forfatteren

Mange som har hatt gleden av å studere i Tyskland, har fattet interesse for tysk kultur, og mange er fortsatt interessert i tysk-norske relasjoner. Dette kan gi seg utslag i et ønske om kontakt med sitt tidligere studiested og gjennom nettverk organisert av universitetene, blant annet i Göttingen, slik som omtalt i dette nummer av Tidsskriftet (1).

I Norge finnes Norsk-Tysk Selskap, som er en upolitisk og ideell organisasjon som arrangerer møter og enkelte reiser med ulike kulturelle tyngdepunkt. Interesserte kan finne opplysninger på selskapets Internett-side www.norsk-tysk-selskap.com eller ved å skrive til Norsk-Tysk Selskap, c/o Tysk-Norsk Handelskontakt, Postboks 220, 1411 Kolbotn.

1

Meyer-Binder S. Norske Göttingen-studenter etterlyses Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2515.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler