Har statiner effekt ved sepsis?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Statiner har en rekke antiinflammatoriske egenskaper i tillegg til sin kolesterolsenkende effekt.

  Statiner har sin opprinnelse i forskjellige frittlevende sopparter (1). En nylig publisert studie viser at statiner kanskje også kan ha en beskyttende effekt ved systemiske bakterieinfeksjoner.

  I en prospektiv kohortstudie ble 361 pasienter med akutte bakterielle infeksjoner (pneumoni, urinveisinfeksjon, cellulitt) inkludert. 82 (23 %) benyttet statiner før innleggelsen. Begge gruppene hadde ved innleggelsen tilsvarende alvorlighetsgrad av sykdom.

  19 % i gruppen som ikke brukte statiner, utviklet alvorlig sepsis mot bare 2,4 % i statingruppen (p < 0,001). Under sykehusoppholdet hadde 10 % behov for behandling i intensivavdeling, 12 % av disse brukte ikke statiner mot 3,7 % i statingruppen(p = 0,03) (2). Tilsvarende funn ble gjort også i en tidligere studie der dødeligheten ved bakteriemi var 6 % hos pasienter som før innleggelsen benyttet statiner versus 28 % hos dem som ikke brukte statiner (p = 0,002) (3).

  Statiner har tradisjonelt vært knyttet til hjerte- og karsykdommer. Dersom det viser seg at statiner også kan ha betydning ved alvorlige bakterieinfeksjoner, kan det være med på å danne et bindeledd mellom hjerte- og karsykdommer og infeksjonssykdommer. Terapistudier vil forhåpentligvis kunne gi oss det endelige svaret.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media