Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Kåre Mølbak
Halvor Sommerfelt

Medisin og vitenskap

Tor Iversen
Gry Stine Kopperud
Hans H. Wasmuth*
Roald J. Guleng*
Peter Krane Ysteng
Erling Saltrøe
Trond Velde Bogsrud*
Inger Anette Hynås
Trond Ganes
Anne Naalsund
Erling Lyngset
Steinar Hunskår
Bjørn Richelsen
Jens Meldgaard Bruun
Steen Bønløkke Pedersen
Ole Tjomsland
Øivind Ekeberg
Kjell Saatvedt
Torgeir Bruun Wyller
Knut Laake
Kitty Strand

Kommentar og debatt

Helge Waal
Aud L Krook
Gabrielle Welle-Strand
Olav Espegren
Redar Hole
Kristin Bergstad Lazaridis
Morten Sandvold
Sverre Moen
Thomas Høiseth
Jørgen Jonsbu
Petter Mowinckel
Jan Erikssen

Nyheter og reportasjer

Hans Petter Fosseng
Stine Bjerkestrand Nesje
Hans Petter Fosseng
Hans Petter Fosseng
Pål Gulbrandsen
Stine Bjerkestrand Nesje
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth