Klart for medisinstudenter ved Sentralsykehuset i Akershus

Hans Petter Fosseng, Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatterne
Artikkel

Antall studenter skal trappes gradvis opp over fire år, og målet er å ta opp 30 studenter per studieår. En økning utover dette er foreløpig ikke aktuelt. Fra 1968–86 var Sentralsykehuset i Akershus universitetssykehus, men fordi opptaket av medisinstudenter ble redusert, opphørte undervisningen i 1986.

Samme studieplan

– Selv om Sentralsykehuset i Akershus offisielt blir universitetssykehus først i høst, tok sykehuset imot de første medisinstudentene allerede i 1999. Tilbakemeldingen fra disse har vært meget god, sier Solveig Hatling ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Studentene skal følge eksisterende studieplan ved Universitetet i Oslo, kalt Oslo –96. Integrering i Oslo –96 vil skape minst mulig problemer for universitetet og sikre en enhetlig medisinerutdanning ved fakultetet (1).

Det er definert tre satsingsområder for forskningen ved Sentralsykehuset i Akershus i forbindelse med universitetsfunksjonen: minimalt invasive kirurgiske teknikker med minimalt tilgangssnitt, klinisk epidemiologisk forskning og helsetjenesteforskning knyttet til Stiftelsen for helsetjenesteforskning (HELTEF) som ligger rett ved sykehuset.

Det skal opprettes et nytt institutt for klinisk molekylær biologi for å styrke grunnlaget for forskning som er basert på kliniske problemstillinger fra det brede pasientgrunnlaget sykehuset har.

15 år er gått siden Sentralsykehuset i Akershus var universitetssykehus. Foto S. Høye

Mange nye stillinger

På sikt kan det bli omtrent 60 vitenskapelig ansatte knyttet til universitetet. Per i dag er Jan Erikssen ansatt som professor I med hovedansvar for den videre utviklingen av universitetsfunksjonen. Det er også tilsatt en førstekonsulent med administrativt ansvar.

– Seks professor II-stillinger i urologi, lungemedisin, kardiologi, generell indremedisin, gastroenterologisk kirurgi og karkirurgi vil bli besatt i løpet av august, sier Hatling. Hun opplyser at det også er fire kliniske stipendiater innen kirurgi, klinisk molekylærbiologi, nevrologi og indremedisin, knyttet til universitetsfunksjonen. I tillegg skal det kunngjøres åtte professor II- og to professorat I-stillinger i høst.

Akershus fylkeskommune og sykehuset har ved flere anledninger fremmet forslag om at sykehuset skal få universitetsfunksjon. En departementalt oppnevnt arbeidsgruppe som har vurdert saken legger vekt på at Sentralsykehuset i Akershus skal være et universitetssykehus på lik linje med de andre sykehusene som inngår i fakultetets medisinundervisning. Gruppen mener at tilføring av faglige ressurser til sykehuset vil bidra til en generell styrking av den medisinske standarden og at sykehuset får profilert seg i forhold til de andre universitetssykehusene. Les arbeidsgruppens rapport på: http://balder.dep.no/kuf/publ/1998/sykehus/akershus.html

Anbefalte artikler