Nikotin fremmer karvekst i svulster

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Kan nikotin utnyttes i behandlingen av Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom og hjerneslag? En studie som viser at nikotin stimulerer patologisk angiogenese i dyremodeller, kaster nytt lys over den terapeutiske bruken av tobakk.

  Artikkel

  I studien som er publisert i julinummeret av Nature Medicine (1), demonstrerer John Cooke og hans forskerteam ved Stanford University at nikotin fremmer vekst og proliferasjon av endotelceller og kapillærnettverk in vitro. Enda mer oppsiktsvekkende er resultatene fra forsøk med levende mus, der forskerne viser at nikotin stimulerer angiogenese ved inflammasjon, iskemi, aterosklerose og kreft.

  Gjennom drikkevannet ble forsøksmusene tilført nikotin i doser svarende til det som oppnås hos røykende personer. Eksponeringen fremskyndet vekst av aterosklerotiske plakk og lungesvulster, og induserte kapillærvekst og kollateralsirkulasjon i iskemiske ekstremiteter.

  I en kommentarartikkel i samme tidsskrift (2), påpeker Harvard-forsker Rakesh Jain at det er første gang man in vivo sannsynliggjør hypotesen om at angiogene, aterogene og mitogene effekter av nikotin er avgjørende for utvikling av kreft og hjerte- og karsykdommer. Han kaller studien provoserende, fordi funnene er i strid med tidligere forskning, som ikke har kunnet påvise karforandringer hos nikotineksponerte dyr. Som en forklaring på dette paradokset, postulerer forskerne som har gjennomført studien at nikotin stimulerer angiogenese først og fremst ved vevspatologi, og ikke under fysiologiske forhold.

  Uansett må resultatene tolkes med varsomhet, konkluderer Jain, som fremhever at nikotin er bare én av flere tusen kjemikalier i sigarettrøyk. Andre bestanddeler som kadmium og oksygenradikaler, virker toksisk på endotelceller og er følgelig helseskadelige. Nettoeffekten av røyk er vaskulær vevsskade, men ved hjelp av nye teknikker bør det la seg gjøre å skille mellom effekten av ulike kjemikalier i tobakk, mener han.

  Han påpeker samtidig at de nye funnene innebærer at man står overfor en fremtidig mulighet av å utnytte den angiogene nikotineffekten terapeutisk, for eksempel i behandlingen av Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom og hjerneslag. Det forutsetter imidlertid at forskerne finner frem til metoder for å kontrollere både skadelige og potensielt gunstige effekter av nikotin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media