Database gir pekepinn for spesialistutdanning

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Via en ny database kan leger finne ut hvordan utdanningspotensialet er ved en bestemt sykehusavdeling for den spesialiteten man ønsker seg.

  Artikkel

  Databasen som finnes under knappen NR-basen på www.nr.dep.no, gir en god oversikt over godkjent legebemanning som er regulert av det nye systemet for legefordeling. Oversikten gjelder både institusjoner og spesialister med driftsavtale. I databasen kan man søke etter helseregion, fylke, institusjon eller spesialitet.

  Databasen oppdateres fortløpende. Data om ledige stillinger i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri og årsaken til ledigheten vil bli publisert i slutten av august basert på en registrering per 1.8. 2001. De øvrige spesialitetene registreres ved hvert årsskifte.

  – Via informasjon i databasen kan man sammenlikne godkjent legebemanning ved sin egen avdeling med andre sammenliknbare sykehus, sier underdirektør Grethe Kolloen ved Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling.

  Kolloen som har vært sentral i arbeidet med databasen, påpeker at databasen gir oversikt over forholdet mellom antall godkjente årsverk for overleger og assistentleger. – Dette gir en god pekepinn for utdanningspotensialet ved ulike sykehusavdelinger, noe som kan være nyttig for unge leger som skal stake ut utdanningskursen fremover, sier hun.

  Grethe Kolloen har lagt vekt på at databasen skal være enkel å bruke. Hun opplyser at det senere kan bli aktuelt å legge inn spesifikasjoner for stillingene, dersom brukerne etterspør det. Det er også mulig å legge ut informasjon om NR.id.nummer (tidl. ULS. id.nr) for den enkelte stilling. Kolloen ønsker derfor at brukerne melder sine erfaringer og spørsmål i forbindelse med bruk av databasen til henne på e-post: grethe.kolloen@helsetilsynet.dep.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media