Nordisk nettverk for utdanning i medisinsk kommunikasjon

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Nordisk nettverk for utdanning i medisinsk kommunikasjon ble dannet for å dele erfaringer og stimulere til forskning om undervisning i pasient-lege-samtalen.

  Artikkel

  Nettverket er for universitetslærere som underviser i klinisk kommunikasjon for medisinstudenter. Det arrangerer én konferanse i året.

  Flere medisinske fakulteter har på ulike måter og i ulikt omfang undervisning i kommunikasjon mellom lege og pasient. Evalueringen av studentenes ferdigheter, om den blir gjort, varierer også fra sted til sted. Det er derfor stort behov for å dele erfaringer om kursinnhold, arbeidsmåte, samordning med kliniske kurs, utdanning av lærere samt å stimulere til forskning om undervisning i pasient-lege-samtalen.

  Arbeidsformer

  Arbeidsformer

  Nordisk nettverk for utdanning i medisinsk kommunikasjon er en løs nettverksorganisasjon med 51 medlemmer fra alle de nordiske landene. Medlemmer er personer som deltar i eller er intresserert i undervisning om kommunikasjonsferdigheter i utdanning av leger både før og etter embedseksamen.

  Virksomheten ledes av et styre som oppnevnes på årsmøtet. Hvert nordisk land har en til to representanter i styret. Nettverket har opprettet et e-post- og adresseregister, slik at medlemmene lett kan komme i kontakt med hverandre.

  Årets konferanse og årsmøte 2001 avholdes i København 15.–16. november. Vert er Knut Aspegren, Nordens første professor i klinisk medisinsk pedagogikk. Temaet er Medisinsk kommunikasjon – fra læreplanpoesi til læringens realiteter.

  Aktuelle spørsmål er:

  • – Hva i undervisningen og læringen gir studentene økte kommunikasjonsferdigheter?

  • – Hva er viktigt i planleggingen av et kurs?

  • – Hvordan kan utviklende feedback gis til studentene?

  • – Simulerte pasienter: når og hvordan?

  Temaene diskuteres i workshops, i praktiske øvelser og i seminarer, med god tid til deltakerenes medvirkning.

  Kontakt for program og påmelding innen 15. september via e-postadresse: tore.gude@basalmed.uio.no eller Tone.Haug@psyk.uib.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media