Urologisk kirurgi

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dette er en omfattende lærebok om hvordan komplikasjoner ved urologisk kirurgi skal oppdages, behandles og unngås. Boken henvender seg til alle som har ansvar for utredning, behandling og kontroll av urologiske pasienter, men er først og fremst beregnet på urologer.

  Boken er delt inn i kapitler om generelle forholdsregler for å unngå komplikasjoner, komplikasjoner fra ikke-kirurgiske behandlingsformer, generelle kirurgiske komplikasjoner, og spesielle komplikasjoner forbundet med de fleste urologiske operasjoner. Ca. 60 av USAs mest kjente urologer har skrevet om sitt spesialområde og redegjør for hvordan man gjennom riktig utredning og kirurgisk teknikk skal unngå komplikasjoner, og dernest hvordan komplikasjoner skal håndteres når de oppstår.

  Boken tar utgangspunkt i at komplikasjoner er uunngåelig i et kirurgisk fag, og at de fleste store fremskritt i kirurgien er resultat av systematiske forsøk på å unngå komplikasjoner. Det samme gjelder for den enkelte kirurgs utvikling. Registrering og gransking av egne komplikasjoner er blant de viktigste virkemidler for å bedre kvaliteten på all kirurgi. I en tid der rettsvesenet truer med å gjøre komplikasjoner til noe man helst ikke snakker om, er det viktig å bli minnet om nødvendigheten av å fokusere på komplikasjoner for å bedre kvalitet, og ikke for å fordele skyld. Dette er kanskje bokens viktigste budskap.

  Innenfor det urologiske fagområdet er denne boken nærmest komplett i sitt innhold, og full av verdifulle praktiske detaljer om hvordan komplikasjoner unngås og behandles. Kapitlene om radikal retropubisk prostatektomi og urinavledning er blant de beste, rikt illustrert med gode tegninger og fotografier.

  Det er imidlertid umulig for en bok av denne størrelsen å være helt oppdatert på alle områder i et fag som er i så rask utvikling som urologisk kirurgi. Komplikasjoner etter TVT-operasjoner (tensjonsfri vaginaltape) mot kvinnelig inkontinens er ikke omtalt. I avsnittet om TUR-syndrom savnes monitorering med etanol i skyllevannet og henvisninger til nyere svenske arbeider om dette problemet.

  Komplikasjoner er ofte skade på organer utenfor urinveiene. For bare ti år siden hadde de fleste urologer bred generell kirurgisk erfaring før de ble spesialister i urologi. Bøker som denne vil bli viktigere i tiden som kommer ettersom urologi utvikler seg mot egen hovedspesialitet og urologene får mindre erfaring i karkirurgi, gastrokirurgi og thoraxkirurgi. Men det er ingen grunn til å vente med å anskaffe denne læreboken, som bør finnes i alle sykehus som utfører operasjoner på urinveiene.

  Truls E. BjerklundJohansen

  Urologisk seksjon

  Kirurgisk klinikk

  Telemark sentralsjukehus

  Porsgrunn

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media