Eksamensbok i kirurgi

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Boken er beregnet på amerikanske spesialistkandidater i kirurgi som skal gå opp til spesialisteksamen i USA. Den omfatter i alt 30 kapitler, hvorav nesten halvparten handler om basale emner f.eks. immunologi, væske-elektrolytt-balanse, sårtilheling. De kliniske kapitler har gode innledninger om relevant anatomi og fysiologi. Hvert kapittel er skrevet av en spesialistkandidat og en universitetslærer. Dette er gjort for å sikre at boken både er lesbar i forhold til eksamen og inneholder fullstendig informasjon.

  Boken er lettlest, vel presentert med gode illustrasjoner og tabeller, teksten er lett tilgjengelig med stor skrift, to spalter per side og gode avsnittinndelinger. Innbindingen er ”myk”, noe som gjør den lett å håndtere, formatet, omtrent A4, er hensiktsmessig for lesing. Innholdet er oppdatert og omfatter det mest vesentlige når det gjelder basalkunnskaper. Det samme gjelder de fleste kliniske kapitler.

  Kirurgiske prosedyrer er imidlertid beskrevet i beskjeden grad og behandlingsoppleggene, f.eks. for antibiotika, tilsvarer amerikanske terapiproduksjoner.

  Det er også åpenbare mangler i boken, f.eks. mangler det beskrivelse av perkutan metodikk for karkirurgi, TME for rectumkirurgi, i kapitlet om urologi mangler omtale av urolithiasis, og i det gynekologiske mangler omtale av myomer og prolaps. Stikkordregisteret på slutten av boken gir til dels gale sidehenvisninger.

  På grunn av den lave prisen, gode innledninger om embryologi, fysiologi og anatomi, og gode illustrasjoner kan boken likevel anbefales som en oppslagsbok for rask informasjon om det vesentlige i behandlinger av de fleste kirurgiske tilstander.

  JonHaffner

  Kirurgisk avdeling

  Buskerud sentralsykehus

  Drammen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media