Øre-nese-hals-sykdommer

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lærebokens målgruppe er først og fremst medisinstudenter, men den er også tenkt anvendt som oppslagsbok for allmennpraktiserende leger og annet helsepersonell.

  Dette er en tradisjonell lærebok med inndeling i kapitler etter den anatomiske lokalisasjon av sykdommer. 32 forfattere har bidratt.

  Boken er velskrevet og den har gode illustrasjoner, og avveiingen av omfanget av omtalen av de enkelte sykdommer er vellykket med tanke på målgruppen. Når superspesialister skriver lærebok for allmennpraktikere, har det lett for å bli mye spissfindigheter. Dette er unngått i denne læreboken, men informasjon av betydning for forståelse av sykdomsutvikling er likevel godt ivaretatt.

  Faglig innhold er oppdatert og vurdering av diagnostiske prosedyrer og behandling er stort sett i overensstemmelse med det som undervises ved norske universiteter. Et par småting kan likevel nevnes: Ikke alle pasienter med akutt mellomørebetennelse trenger antibiotikabehandling. Dette kunne vært presisert. Videre er 1 – 3 akutte tonsillitter i løpet av en 2 – 3-årsperiode angitt som indikasjon for tonsillektomi. Ved de fleste norske øre-nese-halsavdelinger vil dette bli ansett for å være en svak indikasjon.

  Av positive sider ved denne læreboken skal nevnes et kapittel om slimhinnen, som er av stor viktighet for en generell forståelse av en rekke sykdommer i øvre luftveier og svelg. Et slikt kapittel er vanskelig å skrive. Selv om anmelderen kunne ha ønsket det noe fyldigere, skal forfatterne ha ros. Positivt er det også at noen av kapitlene er avsluttet med en symptomanalyse. Det er jo pasientens symptomer som er utgangspunkt for utredning frem mot diagnose og som også er avgjørende for valg av behandling. Disse deler av læreboken er pedagogisk viktige og i tråd med de senere års endring av studieplaner ved de nordiske universiteter.

  En sammenfattende vurdering er at dette er en velskrevet og god lærebok.

  Finn Ø.Winther

  Øre-nese-halsavdelingen

  Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media