Lukket fagnett for studenter

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Internett-siden Visitten er et lukket fagnett drevet av og for medisinstudenter der de kan diskutere, publisere informasjon og lese relevante nyheter.

  Artikkel

  Visitten ( www.visitten.com) er et tilbud som medisinstudenter kan melde seg på med brukernavn og passord til sidene. Nettsidene er bygd opp som en lukket fagnettløsning, og har fått økonomisk støtte fra et legemiddelfirma. Ildsjel bak prosjektet er Jørn Gilberg, medisinstudent ved Universitetet i Tromsø.

  – Det er ikke hensikten med nettstedet at kun en person sitter og publiserer nyheter og oppdaterer sidene alene. Hvert enkelt medlem kan enkelt legge ut informasjon eller delta i diskusjoner, i tillegg til at han eller hun selvsagt kan lese og søke i all tilgjengelig informasjon på nettstedet, sier Gilberg.

  Enkel i bruk

  Enkel i bruk

  – Det beste med denne løsningen er at medlemmene er ansvarlige for innholdet. Å publisere en nyhet er like enkelt som å sende en e-post, sier Gilberg.

  Ved de fleste universitetene i Øst-Europa og Danmark er det etablert lokale redaktører som skal representere sitt studiested og bidra med informasjon. De skal også gi brukerveiledning til medstudenter. Visitten inneholder diskusjonsgrupper og et filarkiv med gamle prøver og eksamener.

  Alle medlemmene får eget brukernavn og passord, og til hvert brukernavn er det også definert visse rettigheter. For eksempel vil en bruker med administratorrettigheter få tilgang til en ekstra meny hvor han eller hun kan redigere innlegg eller legge til lenker og andre elementer.

  Gilberg mener at hensynet til personvern veier tungt for et lukket fagnett som Visitten. Navn på medlemmer blir lagret i et medlemskartotek som er tilgjengelig for alle brukerne, men hvert medlem har mulighet til å redigere hvilke personlige opplysninger som skal være tilgjengelig.

  I høst blir Visitten også et tilbud til studenter innen fagområdene fysioterapi, kiropraktikk, odontologi, farmasi, veterinærmedisin, psykologi og sykepleie.

  – Alle fagområdene vil få adgang til sider som er felles for alle brukere. I tillegg blir det mulighet til å utveksle filer og informasjon innenfor de enkelte fagretningene, uten at andre brukere av nettstedet har innsyn, sier Gilberg. Fagnettløsningen som Visitten er bygd på, gir mulighet til å ha flere ulike lukkede nettsider i en og samme løsning.

  Fikk idé

  Fikk idé

  Høsten 1999 satte Jørn Gilberg i gang et telemedisinsk prosjekt i samarbeid med øre-nese-hals-avdelingen ved Ullevål sykehus og Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø. Prosjektet gikk ut på å etablere et lukket fagnett for øre-nese-hals-leger i Norge. Prosjektet er en avlegger av patologenes tilsvarende nettsted, kalt PatNet (www.patologi.net).

  – Underveis i prosjektet tenkte jeg at et slikt nett også kunne være midt i blinken for medisinstudenter. Problemet var bare det at denne løsningen er ganske dyr for studenter. Derfor fikk jeg til en avtale med produsenten WebCenter Unique, som gjorde at jeg kunne tilrettelegge programvaren deres kostnadsfritt til studentbruk, sier Gilberg. Produsenten har gitt denne muligheten til medisinstudentene, uavhengig av hvor mange medlemmer Visitten måtte få. Forutsetningen for fri bruk er at løsningen ikke skal kommersialiseres, eller at den skal være inntektsbringende utover de kostnadene som sponsor dekker direkte.

  Får dekket kostnadene

  Får dekket kostnadene

  Gilberg opplyser at prinsippet bak fagnettløsningen er at den skal være mest mulig reklamefri, men legemiddelfirmaet Pfizer Norge står bak Visitten som sponsor.

  – Det er ingen reklame for dem eller andre etter at brukerne er innlogget på sidene. Legemiddelfirmaet betaler for serverleie og support, og har gitt meg mulighet til å informere om nettet til norske studenter i Polen, Ungarn, Danmark og Tyskland, opplyser Gilberg.

  Er du medisinstudent, kan du logge deg inn på www.visitten.com og få brukernavn og passord.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media