Yrkesforeningen

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Dagsorden for årsmøte i Offentlige legers landsforening

  Dagsorden for årsmøte i Offentlige legers landsforening

  Onsdag 19. september 2001 kl 1330–18

  Sola Strand Hotel Jæren

  • 1 Åpning

  • 2 Valg av ordstyrere

  • 3 Valgkomiteen presenterer innkomne forslag på kandidater til leder/styre, samt sin innstilling. Valgkomiteen presenterer innkomne forslag til fagutvalg og legger frem sitt forslag.

  • 4 Leders tale

  • 5 Årsmelding

  • 6 Regnskap

  • 7 Budsjett/kontingent

  •  8 Lovendringsforslag – endring av tidspunkt for årsmøtet, jf. Dnlfs lover

  •  9 Forslag til endring av statuttene for OLLs samfunnsmedisinske pris

  • 10 Valg av nytt styre

   •    – valg av leder

   •    – valg av styremedlemmer

   •    – valg av vararepresentanter

  • 11 Valg av fag- og kvalitetsutvalg

  • 12 Valg av valgkomité

  Kurs og årsmøte i Praktiserende Spesialisters Landsforening

  Kurs og årsmøte i Praktiserende Spesialisters Landsforening

  PSL avholder årsmøte fredag 12.10. 2001, kl 1430, på Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo i forbindelse med

  etterutdanningskurs 11.–13.10. Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må melde disse innen 7.9. til PSLs sekretariat, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Se program for kurset fra 11.–13.10. og årsmøtet under møter og kurs.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media