Lærebok i medisin og kirurgi

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tre år etter førsteutgaven foreligger en revidert versjon av Basisbog i medicin og kirurgi . Intensjon og målgruppe er uendret: en integrert fremstilling av et klinisk ”kjernepensum” for medisinstudenter. Strukturen og oppbyggingen er også den samme: Innenfor hvert organsystem omtales alle normalt forekommende sykdommer, med hovedvekt på de vanligste og de med et akutt forløp. Beskrivelsen av hver sykdom følger en felles mal: generelle forhold (definisjon, patogenese, forekomst, etiologi), kliniske funn (symptomer, funn, supplerende undersøkelser, differensialdiagnoser) og forløp (behandling, komplikasjoner, prognose, profylakse). Det er egne kapitler om klinisk undersøkelse, væske- og ernæringstilførsel og det perioperative forløp.

  Den viktigste endringen fra førsteutgaven består i at ytterligere tre nye kapitler er føyd til: bildediagnostikk, klinisk biokjemi og kunnskapsbasert medisin.

  Revisjonen er altså ikke omfattende, og dermed består også innvendingene knyttet til førsteutgaven. Fremstillingen er presis og dekkende, men bærer preg av oppramsing og er orientert mot ren faktainnlæring snarere enn forståelse. Oppbyggingen er svært tradisjonell, og ambisjonen om integrasjon kommer sjelden til uttrykk annet enn ved at tradisjonelle kirurgiske og medisinske tilstander er beskrevet side om side under samme hovedoverskrift.

  Sammenliknet med tilsvarende engelskspråklige bøker er figurene og den øvrige layouten relativt spartansk. Emnevalget synes å være godt tilpasset hva man med rimelighet kan komme borti som nyutdannet turnuslege, men med ett viktig unntak: Seks små sider er viet spesifikke geriatriske problemstillinger, hvilket er mindre enn hva man eksempelvis bruker på omtale av avanserte nukleærmedisinske undersøkelser.

  Bokens største styrke er utvilsomt at den er forankret i en skandinavisk behandlingstradisjon. Den kan trygt anbefales til medisinstudenter, enten som en første innføring i et emne, eller til bruk ved repetisjon sent i studiet, forutsatt at man er komfortabel med en formidlingsform som både er leksikalsk og stundom ganske grå. Personlig foretrekker jeg noe mer farge og spenst.

  Vegard BruunWyller

  Barneklinikken

  Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media