Oppdatert om lokal- og regionalanestesi

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Denne boken inngår i en serie i anestesiologi. I stedet for en stor tekstbok satser de engelske serieredaktørene på små, aktuelle bøker om avgrensede emner. Ambisjonen er ikke å gi detaljert beskrivelse av alle typer nerveblokade, men å gi en generell basis og spesielt ta opp aktuelle klinisk problemstillinger og kontroverser. Det er egne kapitler om lokal anestetikas farmakologi, toksisitet og komplikasjoner, om intravenøs regional anestesi, moderne teknikker, dagkirurgi, og obstetrisk anestesi.

  Boken er heftet, noe større enn A5-format. Teksten er tett og visuelt litt tung, men greit oppdelt i avsnitt supplert med tabeller, strektegninger og enkelte svart-hvitt bilder. Positivt er en lang stikkordliste og fyldige referanselister etter hvert kapittel, godt oppdatert for 1999 og med enkelte referanser fra 2000.

  Forfatterne, og ikke minst den finske redaktøren, er alle internasjonalt aktive og anerkjente klinikere, forskere og foredragsholdere. Det er vanskelig å finne faktiske feil i boken. Spesielt kapitlene om komplikasjoner og kontroversielle emner er meget gode og fungerer som kortfattede, aktuelle oversiktsartikler.

  Innvendinger som kan reises, går på visse skjevheter i stoffutvalget. Noen blokadeteknikker er veldig detaljert beskrevet, mens andre viktige blokader er nevnt i telegramstil. Boken refererer en rekke motstridende studier og utøver i liten grad studiekritikk. Selv om forfatterne tar standpunkt i enkelte spørsmål, så vil en uerfaren leser kunne bli noe forvirret og savne litt flere konkrete råd om anbefalt praksis. De få bildene virker gammelmodige og tilfeldig utvalgte, blant annet kunne store bilder av forskjellige nåletyper med fordel være byttet ut med flere anatomiske og tekniske illustrasjoner. Bokens målgruppe er heller ikke klart definert. For en nybegynner i anestesifaget er basale teknikker, slik som epidural- og spinalanestesi for knapt beskrevet, samtidig som boken vil synes for tung og detaljert på andre felter.

  Imidlertid er hovedinntrykket at dette er en meget godt oppdatert lærebok som utfyller basale tekstbøker for en lege under avslutning av sin anestesiologiutdanning. Den erfarne kliniker vil finne en balansert og grundig oppdatering innen kontroversielle emner, som avgjort kan anbefales.

  Johan C.Ræder

  Anestesiavdelingen

  Ullevål sykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media