Hjerte-lunge-redning som hovedoppgave

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Turnuslegene Fredrik Nomme og Wai Man Chan avsluttet medisinstudiet i Oslo i vår ved å levere en noe uvanlig hovedoppgave, et dataprogram for basal hjerte-lunge-redning.

  Artikkel

  Nå kan både medisinstudenter, leger og andre interesserte nyte godt av arbeidet som Nomme og Chan har lagt ned. De to turnuslegene håper at programmet kan være med på å bedre studentenes kunnskaper om hjerte-lunge-redning, som de mener ikke blir høyt nok prioritert på medisinstudiet.

  – Programmet er først og fremst ment som et hjelpemiddel i undervisningen av medisinstudenter, men vi ønsker at flest mulig skal få bruke det. Ikke minst tror vi leger som vil gjenoppfriske grunnleggende ferdigheter i resuscitering, vil ha stor glede av dataprogrammet, sier de to ferske turnuslegene.

  Europeisk standard

  Europeisk standard

  Mens de fleste medisinstudenter leverer en tradisjonell skriftlig hovedoppgave, har Fredrik Nomme og Wai Man Chan benytte seg av muligheten til å lage et multimedieprogram. Siste vinter tok de to datainteresserte studentene kontakt med førsteamanuensis Edvin Bach-Gansmo ved Ferdighetssenteret.

  – Vi gikk gjennom det som fantes av multimedieprogrammer, og det viste seg at ingen hadde laget noe om hjerte-lunge-redning. Dette er et felt der det er viktig å holde ferdighetene ved like, og der det stadig kommer nye retningslinjer. Ved hjelp av dataverktøy tror vi det kan være lettere for mange å holde seg oppdatert, sier Fredrik Nomme.

  De to studentene har hatt med seg professor Petter Andreas Steen ved Ullevål sykehus som prosjektveileder. Steen er medlem av det europeiske resusciteringsrådet, som oppdaterer de europeiske standarder for hjerte-lunge-redning, og det er de nyeste retningslinjene som er lagt til grunn for hovedoppgaven (1).

  Brukervennlig program

  Brukervennlig program

  Fredrik Nomme og Wai Man Chan har gjort alt selv, fra å skaffe seg oversikt over resusciteringsretningslinjene, til å lage videosnuttene til programmet.

  – Litt datakyndig bør man være, men like viktig er det å ha sansen for kunnskapsformidling og grafisk presentasjon, sier Wai Man Chan.

  – Vi har lagt stor vekt på at programpresentasjonen skal være enkel, oversiktlig og ikke minst intuitiv, fortsetter Chan, og demonstrerer hvordan programmet er bygd opp. På hvert trinn er det oppgaver som brukeren skal besvare, hvorpå man får svar på om det valgte svaralternativet er rett eller galt. Sidene er ryddig ordnet med store valgtaster som viser vei til neste oppgave. Instruktive tekstavsnitt med henvisning til gjeldende retningslinjer samt algoritmer som kan forstørres, gjør programmet svært brukervennlig.

  – Selv om dette ikke kan erstatte den praktiske treningen med dukker, får brukeren en fin sjanse til å teste seg selv, sier Fredrik Nomme.

  Tilbakemeldingene så langt har bare vært positive. Programmet er installert både ved Ferdighetssenteret og anestesiavdelingen ved Rikshospitalet. I tillegg har Forsvaret tatt det i bruk, og en rekke institusjoner har meldt sin interesse.

  De to turnuslegene er enig om at prosjektet har vært svært lærerikt og gitt en verdifull ballast nå som de tar steget ut i legelivet.

  – Vi kunne i hvert fall retningslinjene for basal hjerte-lunge-redning utenat til eksamen i indremedisin, smiler Fredrik Nomme og Wai Man Chan.

  Programvaren kan fritt lastes ned fra nettsiden www.ub.uio.no/umh/prdl/program.htm#Egenprodusert

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media