()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Musemodell for hepatitt C

  Musemodell for hepatitt C

  Pasienter med hepatitt C utgjør i dag den største gruppen av pasienter som trenger levertransplantasjon (Nature Medicine 2001; 7: 927–33). Så langt har det vært vanskelig å drive eksperimentell behandling av sykdommen, fordi man har manglet gode dyremodeller. En gruppe kanadiske forskere har klart å transplantere humane leverceller til en spesiell gruppe transgene mus. Etter å ha forsikret seg om at levercellene overlevde, ble musene infisert med hepatitt C-virus. Viruset replikerte seg i de humane hepatocyttene, og kunne også overføres til senere musegenerasjoner.

  Nye p-piller gir økt tromboserisiko

  Nye p-piller gir økt tromboserisiko

  I 1995 viste fire studier at brukere av såkalte tredjegenerasjons p-piller, som inneholder desogestrel og gestoden, sannsynligvis gir en økt risiko for trombose i forhold til andregenerasjons piller (BMJ 2001; 323: 131–4). En ny metaanalyse feier eventuell tvil til side, og stadfester en oddsratio på 1,7 med de nyere pillene. Særlig stor var forskjellen hos nye p-pillebrukere, med en oddsratio på hele 3,1. Studien tilbakeviser at forskjellene kan skyldes andre forhold, som for eksempel seleksjon av pasienter til kliniske studier.

  Infliximab ved sarkoidose

  Infliximab ved sarkoidose

  Sarkoidose kjennetegnes ved en granolomatøs betennelsesprosess, der tumornekrosefaktor (TNF) sannsynligvis spiller en betydningsfull rolle (Ann Intern Med 2001; 135: 27–31). En 71 år gammel kvinne med sarkoidose utviklet alvorlig proteintap og nyresvikt, og sykdommen lot seg ikke kontrollere med sterioder. Infliximab, en TNFa-hemmer, gav rask klinisk respons. Behandlingen måtte i dette tilfellet avbrytes på grunn av komplikasjoner. Infliximab er foreløpig godkjent for behandling av revmatoid artritt og Crohns sykdom.

  Behandlingslengde ved dyp venetrombose

  Behandlingslengde ved dyp venetrombose

  Pasienter med idiopatisk dyp venetrombose beskyttes bedre mot residiv dersom antikoagulasjonsbehandlingen varer i minst ett år (N Engl J Med 2001; 345: 165–9). Det viser en studie av 267 pasienter, der man sammenliknet antall nye tilfeller ved tre og 12 måneders behandlingslengde. Effekten av lang behandlingstid forsvant imidlertid etter seponering. I løpet av 12 måneder var det 21 pasienter i begge gruppene som hadde fått en ny trombose.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media